Norges sjømatråd har, i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, tatt initiativet til en studie av bruken av antibiotika i norsk oppdrettsnæring. Hovedkonklusjonen i rapporten er at oppdrettsnæring produserer laks med tilnærmet null bruk av antibiotika.

Mens norsk lakseoppdrett i en tidlig fase møtte på store utfordringer knyttet til bakterielle sykdommer, har utvikling av effektive vaksiner, hygiene og regulatorisk krav medført at næringen kunne utvikle seg videre med kun marginal bruk av antibakterielle midler. Norsk oppdrettsnæring står dermed i en særstilling internasjonalt når det gjelder bruk av antibiotika i matproduksjon.

Studien er utført av Veterinærinstituttet i Oslo. Rapporten er på engelsk og har tittelen "Use of Antibiotics in Norwegian Aquaculture". Rapporten er skrevet av Kari Grave og Edgar Brun.