Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

63 personer

Espen Hanson

Nordic Group

Frode Eliassen

Norfra AS

Gustav Witzøe

SalMar

Geir Sperre

Nils Sperre AS

Hans-Ove Semmingsen

Stella Polaris AS

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

Inger M Sperre

Leder av markedsgruppen for pelagisk, Brødrene Sperre AS

Inge Berg

Nordlaks AS

Jan Eirik Johnsen

Norges sjømatråd

Jan Otto Hoddevik

Global Fish AS

Katrine Florvaag

Ramoen AS