Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

58 personer

Frode Eliassen

Norfra AS

Gustav Witzøe

SalMar

Geir Sperre

Nils Sperre AS

Hans-Ove Semmingsen

Stella Polaris AS

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

  Hanne Benjaminsen

  Cape Fish Group AS

  Inger M Sperre

  Leder av markedsgruppen for pelagisk, Brødrene Sperre AS

  Inge Berg

  Nordlaks AS

  Jan Otto Hoddevik

  Global Fish AS

  Katrine Florvaag

  Ramoen AS

  Knut Sverdrup

  Nærings- og fiskeridepartementet

  Kristofer Reiten

  Vikomar AS