På Sjømatrådet Innsikt deles markedsinformasjon både som statistikk og analyser. Her finner du en oversikt over innholdet og hvordan du navigerer på siden for å finne frem til ønsket innhold.

Forside Innsikt

Foto: NSC

Navigering på forsiden

På forsiden av sjømatrådet innsikt kan du velge mellom tre bolker, les mer om innholdet i hver bolk under.

Åpen statistikk

Her finner du statistikk som er åpen for alle (krever ikke innlogging). Her finner du følgende:

Lukket statistikk

Du må logge inn for å se innhold under lukket statistikk. I denne bolken finner du all statistikk i interaktive rapporter der du selv kan filtrere statistikken, samt laste ned statistikken til excel. Her finner du:

Du kan enten velge en av hovedmenyene, eller bruke nedtrekksmenyen for å finne frem til ønsket statistikk. 

Analyser

Her finner du analyser som er publiseres av sjømatrådet og våre samarbeidspartnere. Analysene er basert på både statistikken nevnt over, men også andre undersøkelser og kilder. Her finner du blant annet følgende rapporttyper:

  • Markedsrapporter
  • Sjømatstudier
  • Varestrømsanalyser

Her finner du også Fiskemarked, som er en publikasjon med ulike sjømatrelaterte tema.

Navigering i de interaktive rapportene

Rapportene er stort sett bygget opp med samme logikk. Under ser du de vanligste menyene og objektene som brukes i rapportene. Det brukes også andre typer objekt, men logikken er den samme. Via menyene kan du gjøre dine egne valg. Disse valgene styrer hva som vises i grafene/tabellene. Noen filter har muligheten "Clear filter", da vil filtrene nullstilles.

NAV1.PNG

 

Eksportere data til Excel/bilde/Pdf

Du kan eksportere data bak grafer og tabeller til Excel, som et bilde eller til en PDF. Når du laster ned data til Excel kan du velge mellom tabellvisning og rådata. Nedlasting til PDF fungerer best for grafer.

NAV2.PNG