Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

39 personer

Tone Karstensen

Nordic Group AS

Tor Krane

Unicod AS

Jan Eirik Johnsen

Norges sjømatråd

Jan Eirik Johnsen
4 av 4 sider
Forrige sideForrige side