Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

40 personer

Maria G. Elias-Barroso

Seaborn AS

Marit Sivertsen

Fram Seafood AS

Morten Hermansen

Coast Tromsø AS

Odd Arild Sperre

Nils Sperre AS

Ole Kristoffer Norø

Br. Sperre AS

Rita Karlsen

Brødrene Karlsen AS

Rolf Kristian Våge

Leder av markedsgruppen for pelagisk, Pelagia AS

Sondre Stahlsberg

Finny Sirevaag AS

Susanne T. Aarseth

AS Møre Codfish Comp.

Sveinung Flem

Surofi

Sverre Søraa

Leder av markedsgruppen for laks og ørret, Coast Seafood AS

Synne Guldbrandsen

Norges Råfisklag