Vi skal ansette ny sjømatutsending til Kina.

Dette er en unik jobb i norsk målestokk. Du vil representere en av Norges viktigste framtidsnæringer og fremme en av våre fremste eksportartikler og merkevarer; – norsk sjømat.

Kina er et strategisk viktig sjømatmarked. Vi søker deg som motiveres både av de markedsfaglige og handelspolitiske utfordringene her.

Dette er et særlig komplekst oppdrag som krever en kandidat som trives med et bredt spenn i arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. Du må kunne utvikle en inngående forståelse for markedet og evne å trekke på hovedkontorets spisskompetanse.

For å oppnå suksess kreves et godt samarbeid med sjømatbransjen i Norge, aktørene i markedet og virkemiddelapparatet i Team Norway. Arbeidet krever at du jobber godt både på et strategisk og et operativt nivå med engelsk som arbeidsspråk.

Vi kan friste med kunnskapsrike og dyktige kollegaer, og konkurransedyktige betingelser. Det tilrettelegges for at familien kan bli med på flyttelasset til Shanghai.

Det vil bli lagt opp til en kort arbeidsperiode ved hovedkontoret i Tromsø for å bli godt kjent med dine nye kolleger før tiltredelse i Kina.

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

  • høyere utdanning
  • relevant erfaring
  • gode norsk- og engelskkunnskaper
  • gode evner til relasjonsbygging
  • forståelse for kinesisk forretningskultur
  • forståelse for handelspolitikk
  • kunnskap om sjømatbransjen

Det er en forutsetning for utestasjonering at den som ansettes er norsk statsborger og er skattepliktig til Norge. Den som ansettes tilmeldes den norske utenrikstjenesten. Kontrakten er 3-årig, med mulighet for inntil to års forlengelse. Tiltredelse i løpet av andre kvartal 2021. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til

  • Direktør for globale operasjoner, Børge Grønbech, +47 909 11 172
  • HR-direktør Rigmor Abel, mobil +47 913 35 247