Vi skal ansette ny sjømatutsending til Italia.

Dette er en unik jobb i norsk målestokk. Du vil representere en av Norges viktigste framtidsnæringer og fremme en av våre fremste eksportartikler og merkevarer; – norsk sjømat, samtidig som du får jobbe med et av våre mest tradisjonsrike produkter i et marked med flere hundre års historie.

Vi søker deg som motiveres av utfordringene som ligger i å markedsføre den tradisjonsrike tørrfisken inn i vår moderne tid, og som også vil brenne for at matglade italienere skal velge norsk laks.

Oppdraget krever en kandidat som trives med et bredt spenn i arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, som klarer å utvikle inngående forståelse for markedet og som evner å trekke på hovedkontorets spisskompetanse. For å oppnå suksess kreves et godt samarbeid med sjømatbransjen i Norge, aktørene i markedet og virkemiddelapparatet i Team Norway. Arbeidet krever at du jobber godt både på et strategisk og et operativt nivå.

Vi kan friste med kunnskapsrike og dyktige kollegaer, og konkurransedyktige betingelser. Det tilrettelegges for at familien kan bli med på flyttelasset til Milano. Det vil bli lagt opp til en kort arbeidsperiode ved hovedkontoret i Tromsø for å bli godt kjent med dine nye kolleger før tiltredelse i Italia.

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

  • høyere utdanning
  • relevant erfaring
  • gode norsk- og italienskkunnskaper
  • gode evner til relasjonsbygging
  • kunnskap om sjømatbransjen

Det er en forutsetning for utestasjonering at den som ansettes er norsk statsborger og er skattepliktig til Norge. Den som ansettes tilmeldes den norske utenrikstjenesten.

Kontrakten er 3-årig, med mulighet for inntil to års forlengelse. Tiltredelse i løpet av andre kvartal 2021. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet.
Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til