Datakilde for eksportstatistikken er Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikkgrunnlaget er data fra Toll- og avgiftsdirektoratet med informasjon om eksporten av fiskeprodukter. Rapportene inneholder verdi, eksportmengde og pris. Pris er en gjennomsnittlig enhetsverdi pr kg og er utregnet ved å  dividere verdi på mengde.

Norges sjømatråd er uten ansvar for eventuelle feil i statistikken. Sjømatrådet samarbeider med SSB for å få statistikken så korrekt som mulig, men er i tillegg avhengig av eksportørene for å få en pålitelig statistikk. Vi ber brukere som finner feil i statistikken om å ta dette opp med Norges sjømatråd, som vil gi beskjed videre til SSB. Eksportverdiene er oppgitt i nominell kroner (FOB), mens importverdiene er oppgitt i nominelle kroner (CIF).