Sjømatrådet Innsikt inneholder en rekke ulike produkter og tjenester. På denne siden viser vi hvor du finner ulike typer rapporter og tjenester.

Forside Innsikt

Foto: NSC

Navigering forsiden

Navigering interaktive rapporter

Navigering inne i rapporter

Eksportere data

Bruksområde og målenheter per datakilde

 

Navigering på forsiden

Øverst på siden finner du bolkene «Statistikk» og «Marked». Under «Statistikk» finner du interaktive rapporter kategorisert etter art og datatype. Under bolken «Marked» finner du en forenklet versjon av den samme dataen per marked. En beskrivelse av hvordan du finner frem blant de interaktive rapportene finner du lengre ned på denne siden.

Våre andre rapporttyper finner du under "Andre tjenester og rapporter" rett under de interaktive rapportene.

 • Rapporter: Krever innlogging. Her finner du ferdig sammenstilte rapporter i pdf for nedlasting. Du kan filtrere på art, land og type rapport.
 • Nøkkeltall: Åpen for alle. Informasjon om blant annet den siste eksportuviklingen.
 • Åpne rapporter: Åpen for alle. Pdf versjon av norsk dags -, ukes- og månedsstatistikk
 • Fiskemarked: Krever innlogging. Fiskemarked publiseres to ganger årlig med varierende tema

 

Navigering interaktive rapporter

I denne seksjon presenteres en veiledning over hvordan man finner frem blant rapportene.

Bruk1.PNG

Bruk2.PNG

Bruk3.PNG

Bruk4.PNG

Bruk5.PNG

Bruk6.PNGBruk7.PNG

Bruk8.PNG

Bruk8.PNGBruk9.PNG

Bruk10.PNGBruk11.PNG

 

Navigering inne i rapporten

Rapportene er stort sett bygget opp med samme logikk. Under ser du de vanligste menyene og objektene som brukes i rapportene. Det brukes også andre typer objekt, men logikken er den samme. Via menyene kan du gjøre dine egne valg. Disse valgene styrer hva som vises i grafene/tabellene. Noen filter har muligheten "Clear filter", da vil filtrene nullstilles.

NAV1.PNG

Eksportere data til Excel/bilde/Pdf

Du kan eksportere data bak grafer og tabeller til Excel, som et bilde eller til en PDF. Når du laster ned data til Excel vil den bli eksportert som rådata og må behandles videre. Nedlasting til PDF fungerer best for grafer.

NAV2.PNG

 

Bruksområde og målenheter per datakilde

Handelsstatistikk

Her kan du lese om handelsstatistikk som kilde. 

I rapportene som omhandler handelsstatistikk kan du finne ut blant annet:

 • Norsk eksport per uke, samt eksport/import per måned/år. Data er tilgjengelig helt ned til varenummernivå og marked.
 • Andre land sin eksport/import per måned/år. 

Tilgjengelige mål:

 • Verdi - I 1000 NOK, i noen rapporter også andre valuta
 • Mengde - I produktvekt hvis ikke annet oppgis. For laks oppgis mengde også i rundvekt tonn. 
 • Pris/kg - I NOK, i noen rapporter er også andre valuta tilgjengelig

Husholdningskonsum/Paneldata

Her kan du lese om paneldata som kilde. I tillegg inneholder rapportene mer detaljert informasjon.

I rapportene som omhandler paneldata kan du finne ut:

 • Hvor sjømaten kjøpes (kjede/butikk)
 • Hva som kjøpes (art/produktkategori)
 • Hvor mye som kjøpes (verdi/mengde)
 • Hvem som kjøper (demografisk informasjon)

Dataen inkluderer ikke informasjon ned på produktnivå. Men du får informasjon om art, produktkategori og pakning (for eksempel for laks kan du få informasjon helt ned til fersk ferdigpakket laksefilet). Sjømatrådet har harmonisert produktstrukturen slik at den er lik for alle marked. 

Tilgjengelige mål:

Standardmål

 • Verdi - Kjøpsverdien i en gitt tidsperiode. Rapportert i lokal valuta.
 • Volum - Kjøpsvolum i en gitt tidsperiode. Rapportert i produktvekt tonn.
 • Pris (/kg) - Gjennomsnittspris betalt for et gitt volum i en gitt tidsperiode. Rapportert i lokal valuta. 

Andre mål

 • Husholdninger - Antall privathusholdninger i et gitt marked i en gitt tidsperiode.
 • Penetrasjon (%) - Prosentvis andel av husholdningene som kjøpte produktet eller kategorien minst 1 gang i den gitte tidsperioden.
 • Kjøpere - Antallet husholdninger som har kjøpt et produkt/kategori minst 1 gang i den gitte tidsperioden.
 • Frekvens - Gjennomsnittlig antall kjøpsturer for produktet/kategorien per husholdning i den gitte tidsperioden.
 • Volum per handletur (kg) - Gjennomsnittlig volum av hvert kjøp av en gitt kategori/produkt i den gitte tidsperioden.

 

Scantrack/butikkdata (USA)

Her kan du lese om butikkdata som kilde. I tillegg inneholder rapportene mer detaljert informasjon.

I rapportene som omhandler butikkdata for USA kan du blant annet finne ut:

 • Hvor mye sjømat som selges via dagligvarehandelen i USA (Nb. Nielsen dekker ca. 85% av totalmarkedet)
 • Sjømatsalg per kjede. Sjømatrådet kjøper data for 27 individuelle kjeder i USA i tillegg til totalen. For enkelte kjeder kjøper Sjømatrådet også informasjon for bannere og region for den kjeden.
 • Salgsdata per region.

Dataen inkluderer ikke informasjon ned på produktnivå. Men du får informasjon om art, produktkategori og pakning (for eksempel for laks kan du få informasjon helt ned til fersk ferdigpakket laksefilet).

Tilgjengelige mål: 

 • Verdi - I 1000 USD
 • Volum - Produktvekt i tonn
 • Pris - USD/kg

Forbrukerinnsikt (Sjømatrådets forbrukerundersøkelser)

Her kan du lese om forbrukerundersøkelser som kilde. I tillegg inneholder rapportene mere informasjon.

I rapportene som omhandler forbrukerinnsikt kan du blant annet finne ut:

 • Konsumfrekvens
 • Preferanser for arter
 • Grunner til å velge sjømat
 • Kjentskap til Norge som sjømatprodusent

I disse rapportene kan du filtrere resultatene på blant annet:

 • Alder
 • Kjønn
 • Inntekt

Resultatene i disse rapportene oppgis stort sett i prosenter. Dvs. hvor stor andel av respondentene som har oppgitt ulike svarsalternativ.