Sjømatrådet Innsikt inneholder markedsinformasjon i ulike format. Her finner du en oversikt over innholdet og hvordan du navigerer på siden for å finne frem til ønsket innhold.

Forside Innsikt

Foto: NSC

Navigering på forsiden

Alle rapporter i denne delen er interaktive, og lar deg gjøre egne valg og filtreringer. 

Øverst på siden finner du fanene Statistikk og Marked. 

Under fanen Marked finner du statistikk fra ulike kilder for et gitt marked. 

Under fanen Statistikk finner du fem faner fordelt på art. Den samme statistikken er tilgjengelig for hver art:

 • Ukentlig norsk eksport
 • Månedlig norsk eksport
 • Global import og eksport
 • Europeisk sjømatkonsum (husholdningspanel)
 • Forbrukerinnsikt
 • Bedriftinterne rapporter

Dersom du ikke ønsker å velge en spesifikk art, kan du velge fanen Sjømat totalt. Her finner du statistikk der du fritt kan velge blant alle arter. Her finner du også mere avanserte rapporter med flere filtreringer og valg. 

I tillegg til de interaktive rapportene beskrevet over finner du statistikk og analyser i pdf-format i boksene under. 

andre tjenester gammel.PNG

Rapporter: Analyser som publiseres av sjømatrådet og våre samarbeidspartnere i pdf-format

Nøkkeltall: Enkel grafisk fremstilling av norsk eksportstatistikk

Åpne rapporter: Innhold som er tilgjengelig for alle (krever ikke brukernavn og passord). Blant annet nedlastbare pdf-rapporter med norsk eksportstatistikk

Fiskemarked: En utgivelse fra Sjømatrådet med ulike sjømatrelaterte tema

Navigering i de interaktive rapportene (Lukket statistikk)

Rapportene er stort sett bygget opp med samme logikk. Under ser du de vanligste menyene og objektene som brukes i rapportene. Det brukes også andre typer objekt, men logikken er den samme. Via menyene kan du gjøre dine egne valg. Disse valgene styrer hva som vises i grafene/tabellene. Noen filter har muligheten "Clear filter", da vil filtrene nullstilles.

NAV1.PNG

 

Eksportere data til Excel/bilde/Pdf

Du kan eksportere data bak grafer og tabeller til Excel, som et bilde eller til en PDF. Når du laster ned data til Excel vil den bli eksportert som rådata og må behandles videre. Nedlasting til PDF fungerer best for grafer.

NAV2.PNG

Sjömat i Sverige 2022.pdf

Bruksområde og målenheter per datakilde

Handelsstatistikk

Her kan du lese om handelsstatistikk som kilde. 

I rapportene som omhandler handelsstatistikk kan du finne ut blant annet:

 • Norsk eksport per uke, samt eksport/import per måned/år. Data er tilgjengelig helt ned til varenummernivå og marked.
 • Andre land sin eksport/import per måned/år. 

Tilgjengelige mål:

 • Verdi - I 1000 NOK, i noen rapporter også andre valuta
 • Mengde - I produktvekt hvis ikke annet oppgis. For laks oppgis mengde også i rundvekt tonn. 
 • Pris/kg - I NOK, i noen rapporter er også andre valuta tilgjengelig

Husholdningskonsum/Paneldata

Her kan du lese om paneldata som kilde. I tillegg inneholder rapportene mer detaljert informasjon.

I rapportene som omhandler paneldata kan du finne ut:

 • Hvor sjømaten kjøpes (kjede/butikk)
 • Hva som kjøpes (art/produktkategori)
 • Hvor mye som kjøpes (verdi/mengde)
 • Hvem som kjøper (demografisk informasjon)

Dataen inkluderer ikke informasjon ned på produktnivå. Men du får informasjon om art, produktkategori og pakning (for eksempel for laks kan du få informasjon helt ned til fersk ferdigpakket laksefilet). Sjømatrådet har harmonisert produktstrukturen slik at den er lik for alle marked. 

Tilgjengelige mål:

Standardmål

 • Verdi - Kjøpsverdien i en gitt tidsperiode. Rapportert i lokal valuta.
 • Volum - Kjøpsvolum i en gitt tidsperiode. Rapportert i produktvekt tonn.
 • Pris (/kg) - Gjennomsnittspris betalt for et gitt volum i en gitt tidsperiode. Rapportert i lokal valuta. 

Andre mål

 • Husholdninger - Antall privathusholdninger i et gitt marked i en gitt tidsperiode.
 • Penetrasjon (%) - Prosentvis andel av husholdningene som kjøpte produktet eller kategorien minst 1 gang i den gitte tidsperioden.
 • Kjøpere - Antallet husholdninger som har kjøpt et produkt/kategori minst 1 gang i den gitte tidsperioden.
 • Frekvens - Gjennomsnittlig antall kjøpsturer for produktet/kategorien per husholdning i den gitte tidsperioden.
 • Volum per handletur (kg) - Gjennomsnittlig volum av hvert kjøp av en gitt kategori/produkt i den gitte tidsperioden.

 

Scantrack/butikkdata (USA)

Her kan du lese om butikkdata som kilde. I tillegg inneholder rapportene mer detaljert informasjon.

I rapportene som omhandler butikkdata for USA kan du blant annet finne ut:

 • Hvor mye sjømat som selges via dagligvarehandelen i USA (Nb. Nielsen dekker ca. 85% av totalmarkedet)
 • Sjømatsalg per kjede. Sjømatrådet kjøper data for 27 individuelle kjeder i USA i tillegg til totalen. For enkelte kjeder kjøper Sjømatrådet også informasjon for bannere og region for den kjeden.
 • Salgsdata per region.

Dataen inkluderer ikke informasjon ned på produktnivå. Men du får informasjon om art, produktkategori og pakning (for eksempel for laks kan du få informasjon helt ned til fersk ferdigpakket laksefilet).

Tilgjengelige mål: 

 • Verdi - I 1000 USD
 • Volum - Produktvekt i tonn
 • Pris - USD/kg

Forbrukerinnsikt (Sjømatrådets forbrukerundersøkelser)

Her kan du lese om forbrukerundersøkelser som kilde. I tillegg inneholder rapportene mere informasjon.

I rapportene som omhandler forbrukerinnsikt kan du blant annet finne ut:

 • Konsumfrekvens
 • Preferanser for arter
 • Grunner til å velge sjømat
 • Kjentskap til Norge som sjømatprodusent

I disse rapportene kan du filtrere resultatene på blant annet:

 • Alder
 • Kjønn
 • Inntekt

Resultatene i disse rapportene oppgis stort sett i prosenter. Dvs. hvor stor andel av respondentene som har oppgitt ulike svarsalternativ.