Sjømatrådet Innsikt er sjømatrådets portal for markedsinformasjon. Her finner du en forklaring på tjenestene, brukerveiledning samt kildene til vår statistikk.

Tilgang til tjenesten

Primært er innsiktsdata til for registrerte norske eksportører. Det gis også tilgang til relevante organisasjoner, myndigheter og FoU. For å få tilgang til statistikker og analyser, må du registrere og logge deg inn via linken øverst på siden.

Har du ikke krav på tilgang, deler vi en del informasjon åpent her

Statistikk og analyser

På Sjømatrådet Innsikt deles statistikk og analyser i ulike format. Sjømatrådet deler statistikk via interaktive rapporter, der du kan gjøre dine egne valg og filtreringer. Du får også tilgang til ferdige statistikk- og analyserapporter i pdf-format. Rapportene bygger på en rekke datakilder:

  • Handelsstatistikk fra SSB (Norge) og tilsvarende fra andre land
  • Husholdningspanel fra Gfk/Kantar for utvalgte europeiske land
  • Dagligvaresalget av sjømat fra Nielsen i Norge og USA
  • Spørreundersøkelser fra Sjømatrådet og IPSOS for utvalgte land

I tillegg gjøres analyser og undersøkelser basert på andre kilder og undersøkelser.

Du kan lese mer om våre primære kilder for statistikk her.

Brukerveiledning for Sjømatrådet Innsikt er tilgjengelig her.

Andre tjenester

Sjømatrådets innsiktsdesk

Sjømatrådet har en innsiktsdesk som svarer på henvendelser om markedsinnsikt og markedsadgang. Henvendelser rettes til insight@seafood.no.

Typiske henvendelser innsiktsdesken hjelper til med er: 

  • Spørsmål om markedsadgang
  • Konkret handelsstatistikk for spesifikke arter/produkter/marked 
  • Spørsmål om Sjømatrådets tjenester 

Husk at nøkkeltallsidene vil gi deg den mest overordnede statistikken om norsk sjømateksport, så vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med seafood.no og de ulike tjenestene. Dersom du ønsker opplæring i bruken av Sjømatrådet Innsikt kan du også kontakte innsiktsdesken.


Analysearbeid 

Dersom din bedrift ønsker å gjennomføre analyser på spesifikke markeder eller tema, kan Sjømatrådet bidra med innhenting av data fra våre databaser. Ta kontakt med insight@seafood.no.

  
Oppslagsverk markedsadgang 

Sjømatrådet bistår norske aktører i spørsmål om toll, opprinnelse og frihandel, samt myndighetskrav. Oppslagsverk for dette finnes på seafood.no/markedsadgang.