Sjømatrådet Innsikt er Norges sjømatråds portal for markedsinformasjon. Her får du handelsstatistikk, konsum/salgsdata og forbrukerundersøkelser fra Norges viktigste markeder.

Rapporter og analyser

Primært er innsiktsdata til for registrerte norske eksportører. For å få tilgang til data og informasjon, må du som eksportør registrere og logge deg inn via linken øverst på siden.

Rapportene bygger på en rekke datakilder:

  • SSB
  • Gfk/Kantar
  • Nielsen
  • Vareflytanalyser
  • Spørreundersøkelser
  • Fokusgrupper

I tillegg utvikles det sjømatstudier i flere av våre markeder årlig. Vi måler forbrukerens holdninger til sjømat, hvordan konsumet utvikler seg, og hva som er viktig for sluttforbrukeren. 

Du kan lese mer om våre kilder her.

Sjømatrådet deler statistikk via interaktive rapporter, der du kan gjøre dine egne valg for så å eksportere data til ønsket format. Du kan også få ferdige rapporter i PDF-format. 

Er du ikke registrert eksportør, deler vi handelsstatistikk via vår uke - og månedsstatistikk som er åpent tilgjengelig her. 

Brukerveiledning er tilgjengelig her.

Andre tjenester

Nøkkeltall

nokkeltall.seafood.no finner du overordnede tall og analyser for norsk sjømateksport, på arts- og bransjenivå. Du finner også oversikt over våre største og viktigste marked.

På nøkkeltallsidene kan du se gjennomsnittlig eksportpris for våre største eksportprodukter, så vel som månedlig og årlig eksportutvikling for arter og marked. Nøkkeltallsiden er åpen for alle. 

Sjømatrådets innsiktsdesk

På innsiktsdesken får du svar på spørsmål om markedsinnsikt og markedsadgang. Henvendelser rettes til insight@seafood.no, og vi har som mål å besvare henvendelser innen 24 timer. 

Typiske henvendelser innsiktsdesken hjelper til med er: 

  • Spørsmål rettet til markedsadgang
  • Historisk statistikk 
  • Konkret handelsstatistikk for spesifikke arter/produkter/marked 
  • Spørsmål om Sjømatrådets tjenester 

Husk at nøkkeltallsidene vil gi deg den mest overordnede statistikken om norsk sjømateksport, så vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med seafood.no og de ulike datakildene som finnes.  


Analysearbeid 

Dersom din bedrift ønsker å gjennomføre analyser på spesifikke markeder eller tema, kan Sjømatrådet bidra med innhenting av data og innsikt fra våre databaser. Ta kontakt med insight@seafood.no.

  
Oppslagsverk markedsadgang 

Sjømatrådet bistår norske aktører i spørsmål om toll, opprinnelse og frihandel, samt myndighetskrav. Oppslagsverk for dette finnes på seafood.no/markedsadgang.