Å endre vaner og oppfatningen av fisk i en befolkning tar tid og krever målrettet arbeid av alle aktørene.

Det betyr at de ulike tiltakene må spenne over hele verdikjeden, fra produktutvikling og tiltak i butikk, til klassisk kommunikasjonsarbeid og styrking av omdømmet. Spesielt viktig er oppgaven til dagligvarekjedene som sitter tettest på kundens beslutninger når de skal velge mat. I tillegg må også helsemyndigheter og sjømatorganisasjoner være med på løftet, slik intensjonsavtalen lyder. Med felles innsats fra alle aktører er det mulig å øke sjømatkonsumet med 20 prosent innen 2021.

Å øke fisk-/sjømatkonsumet krever en felles innsats av:

 • sjømatorganisasjonene
 • myndigheter
 • produsenter
 • dagligvarekjeder
 • andre aktører

Hvem bør gjøre hva?

Sjømatorganisasjonene

 • inspirere til at fisk blir en fast del av middagsrepertoaret
 • løfte fiskens assosiasjoner til enkel tilberedning
 • «Bundle» fisk bedre med matvarer som "alltid" finnes hjemme (pasta, ris, brød)
 • promotere fiskeprodukter som ikke krever planlegging
 • kommunisere at fisk har god smak og er «digg»

Myndigheter

 • Synliggjøre og kommunisere verdien av fisk i et sunt kosthold

Dagligvarekjeder
Kjedene må prioritere å gjøre det lettere å velge fisk fremfor andre matvarer gjennom bl.a.:

 • kampanjer (ref. Fish Friday hos Waitrose i UK)
 • synlighet i butikk
 • bundling av produkter
 • flytting av prissammenligningsfokuset mellom fisk og for eksempel kjøttdeig

Produsenter
Produsentene må sørge for at:

 • produktene finnes i variantene folk ønsker (frossen vs. fersk, pakningsstørrelse ol.)
 • produktspekteret innoveres og tilbys forbrukerne som et ledd i det å bryte med etablerte middagsrutiner (ref. pasta med Dolmio)

Andre aktører
Samarbeidet med andre aktører som kantiner, restauranter og matkasse-tilbydere hjelper å:

 • eksponere forbrukere for nye oppskrifter, retter og gir dem inspirasjon til å eksperimentere med fisk utover det gamle og kjente (ref. torsk med potet)
 • minimere terskelen for å teste ut nye ting helt på egenhånd
NSC

Foto: NSC