Siden vi er i verdenstoppen når det gjelder sjømatkonsum, kan man si at nordmenn generelt er glad i fisk. Undersøkelser gjort for de mest spiste fiskeartene viser at rundt 42 prosent av nordmenn over 18 år spiser laks til middag en til flere ganger i uken. Tilsvarende tall for torsk er 31 prosent. Tallene betyr imidlertid også at de fleste av oss spiser laks og torsk langt sjeldnere, eller aldri.

«Jeg vil ikke være interessert i mer kunnskap om anbefalingene for hvor mye fisk man skal spise. Det vil føles mer ut som press og ikke hjelp når vi i min familie likevel ikke spiser mye fisk»

Kvinne 35,

Bergen

  NSC

  Foto: NSC

  Forbrukere inndelt etter matinteresser

  Mat er ikke bare mat: for noen er mat en stor interesse, mens for andre en stor tidtrøyte. Kantar TNS har derfor delt folk i aldersgruppen 20-40 år opp i fire kategorier, primært for middagssituasjoner, men inndelingene lar seg også finne igjen i andre spisesituasjoner:

  De ulike gruppene trenger ulike salgs- og markedsføringstiltak. Det er spesielt de matinteresserte og de matglade som er åpne for inspirasjon og nye retter. Ferdigmatpiseren vil nok ikke la seg overbevise av oppskrifter som krever planlegging og tid, så det bør finnes alternativer i butikken som dekker behovene til alle segmentene.

  NSC

  Foto: NSC

  NSC

  Foto: NSC

  Forbrukere inndelt etter demografi

  For markedsføringstiltak vil det også være nyttig å se nærmere på forskjellige demografiske inndelinger. Da ser man de ulike gruppenes spesifikke matvaner, preferanser og assosiasjoner knyttet til sjømat. De demografiske undersøkelsene har spesielt sett på de under 40 år. Undersøkelser viser at det ikke bare de stressede småbarnsfamiliene som bytter ut fiskemiddagen med kjøtt. Det samme ser vi hos personer i fast forhold uten barn, hos studenter og blant de single.

  NSC

  Foto: NSC

  NSC

  Foto: NSC