Fiskespiseren

En innsiktsrapport om den norske sjømatkonsumenten, publisert høst 2018.

Fiskespiseren

Nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder sjømatkonsum. I gjennomsnitt spiser hver nordmann ca. 53 kilo sjømat i året, men statistikken er på vei nedover.
Markedsinnsikt, Statistikk
NSC

Store muligheter for å øke sjømatkonsumet

Alle vet at fisk er sunt, men det er altså ikke nok til at vi spiser så mye som vi burde eller egentlig ønsker.
Markedsinnsikt, Statistikk
NSC

Hvor stor er nedgangen?

Ser vi på det totale husholdningskonsumet av sjømat i Norge mellom 2012 og 2017 (alle aldersgrupper), er nedgangen på 17 prosent. Spesielt forsterket den negative trenden seg mellom 2016 og 2017, med en nedgang på hele 7 prosent.
Markedsinnsikt, Statistikk
NSC

Vi vil, men får ikke til

For å kunne utnytte det betydelige potensialet sjømat har for økt vekst, er det nødvendig å få et innblikk i forbrukernes situasjon, handlevaner, tanker og assosiasjoner.
Markedsinnsikt, Statistikk
NSC

Er vi mange fiskeelskere?

Siden vi er i verdenstoppen når det gjelder sjømatkonsum, kan man si at nordmenn generelt er glad i fisk. Undersøkelser gjort for de mest spiste fiskeartene viser at rundt 42 prosent av nordmenn over 18 år spiser laks til middag en til flere ganger i uken. Tilsvarende tall for torsk er 31 prosent. Tallene betyr imidlertid også at de fleste av oss spiser laks og torsk langt sjeldnere, eller aldri.
Markedsinnsikt, Statistikk
NSC

Omdømmets betydning for sjømatkonsumet

I dag har sjømat generelt et svært godt omdømme, mens omdømmet til sjømatnæringen har blitt svakere de siste årene og ligger nå under middels.
Markedsinnsikt, Statistikk
NSC

Målrettede tiltak

Den oppnådde markedsandelen til sjømat, og da spesielt fisk, er mye mindre enn fortjent. Folk spiser ofte fisk av plikt og ikke av lyst, men sier samtidig at de godt kunne tenke seg å spise mer.
Markedsinnsikt, Statistikk
NSC

Økt konsum krever felles innsats

Å endre vaner og oppfatningen av fisk i en befolkning tar tid og krever målrettet arbeid av alle aktørene.
Markedsinnsikt, Statistikk
NSC

Kontaktpersoner

Se alle ansatte