I Polen har lavpriskjedene en sterk markedsandel. Slik har det vært lenge. Det er kun i Tyskland at lavpriskjedene har større markedsandel enn i Polen.

Lavprissegmentet domineres i stor grad av Biedronka. Kjeden eies av portugisiske Jerome Martins, men oppfattes som polsk siden den har vært i markedet siden midten av 90- tallet. Biedronka har nesten tre ganger så stor markedsandel som den nest største kjeden, Lidl. Aldi North og Netto er også relativt store på det polske dagligvaremarkedet. 

Rett etter kommunismens fall var det flere utenlandske super- og hypermarkedkjeder som etablerte seg i Polen, blant annet Carrefour, Auchan, Intermarché og Tesco. Disse kjedene har vært, og er, under sterkt press fra lavpriskjedene, og har tapt både posisjon og markedsandeler over tid.

Det forventes at lavpriskjedene vil fortsette å styrke sin makt også i årene fremover. Dette til tross for at arbeidsledigheten går ned og folk får bedre økonomi. Lavpriskjedene er i ferd med å øke antall butikker og tilpasse sin strategi etter den nye økonomiske situasjonen. Blant annet får butikkene større vareutvalg, mer ferskvare, ferdigmat og gryteklare produkter, samt høyere andel av kjente merkevarer. Dermed tar lavpriskjedene etter hvert mer form som «soft discounts».

Rask vekst i lavpriskjedene også innen sjømat

Lavpriskjedene har en sterk posisjon også når det gjelder fisk og sjømat. Rundt en tredjedel av all sjømatomsetningen i Polen foregår i lavpriskjedene, og markedsandelen er økende, særlig når det gjelder ferske produkter.3 Innføring av fersk ferdigpakket sjømat i lavpriskjedene er også en viktig grunn for å ta markedsandeler på sjømat.

De fleste handler sjømat på Biedronka

Biedronka er den suverene markedslederen på sjømat. Litt over en femtedel av all sjømaten som selges til hjemmekonsum kjøpes her. I spørreundersøkelser oppgir også rundt fire av ti at de pleier å kjøpe sjømaten sin hos Biedronka. De fleste kundene hos Biedronka er imidlertid ikke blant dem som sier de spiser sjømat ofte. De er heller ikke blant dem som har bedre lønn enn gjennomsnittet.

Forbrukere med høy lønn handler i større grad på super-/hypermarkedskjeder som Auchan og Carrefour. Auchan har betjent ferskvaredisk, og et større og bredere utvalg av varer. Trolig er det derfor Auchan sine kunder sier de spiser fisk og skalldyr oftere enn gjennomsnittet, og derfor kjeden har den største markedsandelen av sjømat innen hypermarkedkategorien.

Lidl utfordrer Biedronka

Lidl er nærmeste utfordrer til Biedronka i det polske markedet. I dagligvaremarkedet er de bare en tredjedel av Biedronka, men tall fra Sjømatrådet tyder på at de bare er litt under halvparten så store innen sjømatsektoren. Det innebærer at Lidl har en relativt større markedsandel på sjømat enn de har for dagligvare. Både Lidl og Biedronka har hatt vekst innen sjømat de siste årene. Denne veksten har de ikke fått gjennom å ta markedsandeler fra hverandre, men fra alle andre daglivarekjeder i Polen.

Kundenes syn på butikkene

Til tross for at både Lidl og Biedronka er lavpris- kjeder, oppfatter konsumentene dem noe ulikt. Biedronka oppfattes som en klassisk lavpriskjede innen sjømat. Kundene handler der på grunn av de lave prisene og fordi det er bekvemt. Butikkene er ofte nær hjemmet eller jobben, og det er der de vanligvis handler maten sin. 

Lidl sine kunder oppfatter butikkene som rene og fine, og synes utsalgsstedene har et godt utvalg av sjømat som ofte har merker eller arter de er på jakt etter. Dette stemmer godt overens med butikkstrukturen da Biedronka ofte har butikker av mindre størrelse og utvalg enn Lidl. Forskjellen i utvalget kan være en av årsakene til at Lidl tiltrekker seg de mer attraktive kundene som har et høyt konsum av sjømat.

Biedronka utfordrer Lidl

Det er rapporter som kan tyde på at Biedronka ønsker å ta opp kampen om de attraktive kundene med Lidl. For å være mer i tråd med nye trender, få tak flere yngre kunder og flere betalingsvillige kunder, har de planer om å åpne mellom 100 og 150 nye butikker
i 2019. I de nye butikkene skal tre fjerdedeler av produktene være ferske, og de vil tilby flere retter som er raske og enkle å lage. Det er ikke nevnt eksplisitt om dette også skal gjelde fisk og annen sjømat, men det er god grunn til å tro det.