Det nederlandske dagligvaremarkedet er et av de mest konsentrerte i Europa: De fem største aktørene kontrollerer så og si hele markedet.

Markedsleder Ahold Delhaize hadde med sine 914 utsalgssteder en omsetning på 12,4 milliarder Euro i 2018, og en markedsandel på over 37 prosent. Til sammenlikning hadde den nest største aktøren, Jumbo Group, en omsetning på 7,2 milliarder euro. I Nederland er supermarkedene den viktigste salgskanalen innen dagligvaresektoren, og i fjor stod supermarkedene og nærbutikkene for 68,8 prosent av omsetningen.Supermarkedene er enten drevet av uavhengige aktører, ledende forhandlere eller innkjøpsgrupper. Ahold Delhaize og Jumbo Group dominerer supermarkedssektoren med sine butikkjeder Albert Hejn og Jumbo. Sammen kontrollerer de over 54 prosent av dagligvaremarkedet i Nederland. Innenfor lavpriskjedene er det de tyske dagligvare- kjedene Lidl (Schwartz Group) og Aldi som dominerer. Til sammen sitter de på en markedsandel på over 21 prosent, og en omsetning på nærmere 7 milliarder euro. Fra 2017 til 2018 økte Aldi sin omsetning med to prosent, og Lidl økte sin med seks prosent. I tillegg åpnet Lidl sju nye butikker i Nederland.

Innenfor hypermarkedssegmentet er det også Ahold Delhaize og Jumbo Group som dominerer med butikkene AH XL og Jumbo. Netthandel utgjør fremdeles en liten andel av daglig- varemarkedet, men vil vokse de kommende årene.

Innkjøpsorganisasjoner med stor forhandlingsmakt

I tillegg til supermarkedene finnes det i Nederland en rekke mindre, regionale butikker som er familiedrevne. Som følge av at dette har innkjøpsgruppen fått en stadig viktigere rolle på markedet. Den største og viktigste av disse er SuperUnie Group. Med sine 13 uavhengige kjeder og over 1800 butikker, har de en markedsandel på nærmere 30 prosent. SuperUnie har siden 2005 vært tilknyttet en av de største europeiske innkjøps- og markedsføringsbedrifter innen mat, EMD. EMD er representert gjennom 13 ulike kjeder i 19 forskjellige europeiske land. I Europa sitter de med en markedsandel på 14 prosent, og har stor forhandlingsmakt. Norges- gruppen er blant eierne med en eierandel på 3,2 prosent.

En annen stor innkjøpsgruppe i Nederland er Detailresult Groep med butikkkonseptene Dirk og DekaMarkt. Ahold Dehlaize har sin egen internasjonale innkjøpsgruppe, AMS, som har hovedkvarter i Nederland. Ahold Dehlaize er den eneste forhandleren som har investert stort i andre land. Med sine totalt 6 700 butikker i Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Luxemburg, Romania, Serbia og USA, utgjør de i dag en av verdens største dagligvaregrupper. I det nederlandske dagligvaremarkedet har egne merkevarer en viktig rolle. De fleste butikkene tilbyr egne merkevarer på tvers av ulike produktkategorier, og igjen er Ahold Delhaize den ledende aktøren med flest egne merkevarer.

De fleste kjøper sjømat på supermarkedet

Supermarkedene er formatet flest nederlendere foretrekker. De ønsker service og kvalitet foran lave priser, og som følge av dette fortsetter supermarkedene å ta stadig større markedsandeler på sjømat. I 2018 utgjorde markedsandelen hele 80 prosent.

Det er kanskje ikke overraskende at markedsleder Ahold Delhaize også har størst markedsandel på sjømat med 33 prosent, men at lavpriskjeden Schwarz Group har større markedsandel på sjømat enn Jumbo Group som omsetter for nesten det dobbelte, er mer overraskende. Fra 2014 til 2018 har Lidl økt markedsandelen sin på sjømat med 22 prosent, mens Jumbo Group sin markeds- andel har blitt redusert med 10 prosent. Selv om de handler sjømaten sjeldnere på Lidl enn på Jumbo, er det langt flere som handler der og de handler i større kvanta.

Både Schwarz Groups Lidl og Ahold Delhaize sin kjede Albert Hejn, har siden 2014 tatt stadig større markedsandel på sjømat. Dette til tross for at den gjennomsnittlige sjømatprisen hos disse to økte mer enn hos de andre kjedene mellom 2015 og 2018. Albert Hejn hadde den høyeste gjennomsnittsprisen på fisk og skalldyr i 2018, med 12,97 euro per kilo, og lå 45 prosent høyere enn Aldi, Likevel økte Albert Hejn sin markedsandel i fjor med nesten 8 prosent.

Nederlendere bryr seg mindre om opprinnelse

I motsetning til flere andre europeiske land, er nederlenderne ikke spesielt opptatt av opprinnelsen når de handler sjømat. Rundt 25 prosent oppga at de synes opprinnelse er viktig, mot 33 prosent som mener det ikke er viktige i det hele tatt. Til sammenlikning oppgir over 50 prosent av franskmenn at opprinnelsen enten er viktig, eller svært viktig når de skal handle sjømat. 

I likhet med andre markeder er det imidlertid også i Nederland en sammenheng mellom inntekt og hvor opptatt folk er av opprinnelse. De som tjener over gjennomsnittet bryr seg mer om opphavsland enn de som tjener mindre. Litt overraskende er det også at menn bryr seg mer om opprinnelse enn det kvinner gjør.