Betjent fiskedisk er det aller viktigste for italienerne når de skal kjøpe sjømat. Faktisk er det ingen andre markeder i våre undersøkelser som er opptatt av fiskedisk i like stor grad som italienerne.

Nesten 40 prosent av respondentene sier at dette er den viktigste grunnen for valg av butikk når de skal handle fisk eller skalldyr. Det er også svært spennende at dette ikke bare gjelder de eldste konsumentene. Hele 35 prosent av de mellom 18 og 34 år sier at fiskedisk er svært viktig for dem når de bestemmer seg for hvilken butikk de vil handle i. Til sammenligning er det kun 14 prosent av de unge i Norge som oppgir ferskfiskdisk som viktig. 

De kvalitetsbevisste kjenner til Norge som opphavsland

Vi kan lett se for oss at konsumentene som er opptatt av fiskedisk også er opptatt av kvalitet. Det er også en tydelig sammenheng mellom de som kjenner til Norge som sjømatprodusent og de som ønsker at butikken skal ha fiskedisk. Jo høyere andel kjennskap til Norge som sjømatprodusent, jo høyere er betydningen av fiskedisk for valg av butikk. De kvalitetsbevisste er i større grad opptatt av opprinnelse. Geografisk opprinnelses- merking (PGI/DOC) er svært utbredt i Italia. Her har tørrfisk fra Lofoten oppnådd PGI-beskyttelse. Etter planen skal PGI-beskyttet tørrfisk fra Lofoten lanseres for alvor i løpet av 2019. Det blir derfor spennende å se om dette er noe tørrfisken klarer å kapitalisere på.

De fem store, og de mange små

De fem største dagligvarekjedene i Italia er Conad, COOP (3 regionale COOP-kjeder), Esselunga, Eurospin og Auchan, men Italia er et svært fragmentert retail- marked. De ti største kjedene har om lag 70 prosent av markedet. Det betyr at det finnes en myriade av mindre kjeder og enkeltbutikker. Ser vi på de store, har Conad svært mange, men mindre butikker, mens Esselunga bare har en brøkdel i antall. Likevel omsetter Esselunga for over halvparten av Conad (8 mot 14 milliarder Euro). Dette speiles også i hva kundene oppgir som grunn for at de handler der de gjør. Naturlig nok oppgir Conad sine kunder nærhet til hjemmet som den viktigste grunnen til å handle nettopp der. Dernest er «vane» den nest viktigste grunnen. Til sammenligning er det viktigste for Coop sine kunder at butikkene har ferskvaredisk. Tydelig opphavsmerking er også svært viktig, samt at butikkene er rene og pene. Også for Esselunga oppgir kundene ferskvaredisk som den viktigste grunnen til å velge denne butikken.

De fem store selger det meste av sjømaten

Ser vi på markedsandeler for sjømat i de ulike kjedene, blir det tydelig at de fem store har delt det totale sjømatmarkedet ganske jevnt mellom seg. Historien er en annen for laks. Her har Esselunga den absolutt største markedsandelen med nesten 15 prosent. 

Esselunga har over tid hatt en strategi om å ta markedsandeler på laks. De har blant annet en egen fabrikk i Italia for pakking og distribusjon av laks og sushi. I butikkene gis laksen mye hylleplass, og produktspekteret på laks er større enn i andre butikker.

Sushi er ikke er med i våre tall over markedsandeler på laks, men Nielsen-tall viser at Esselunga er vinneren også på sushi.

Når det gjelder tørrfisk, er mangelfull tilstedeværelse i butikkhyllene i dagligvarekjedene en stor utfordring.

I enkelte av dagligvarekjedene som for eksempel Esselunga, er ikke tørrfisk en del av sortimentet. Innovasjon som gjør det enklere for den moderne forbruker å tilberede fisken vil gi tørrfisk mer innpass også i dagligvarehandelen.

 

Carrefour for de yngste, Conad for de eldste

Carrefour har flere yngre konsumenter i aldersgruppen 18–34 enn snittet. På andre siden er det færre yngre enn snittet som handler på Auchan, noe vi sannsynligvis kan knytte til høyere priser. I motsatt ende av skalaen ligger Conad, som har en klar overrepresentasjon av de eldre (50–65). Samtidig er det de som oppgir å ha god økonomi som handler på Carrefour.