Den franske supermarkedsektoren er dominert av tre store aktører: Leclerc, Carrefour og Intermarché. Til sammen har disse tre over
halvparten av markedsandelene.

Pris og kvalitet er viktige faktorer for valg av butikk

Pris er det som i størst grad avgjør hvilken butikk franskmenn velger når de skal kjøpe sjømat. Mange forbrukere sier også at det er viktig at butikken har en fersk fiskedisk, og at de ofte handler sjømat i den butikken de bruker til daglig. Kvalitet er en annen faktor som spiller inn når det gjelder valg av butikk. 

Ser vi på ulike aldersgrupper er det spesielt de mellom 50 og 65 år som er opptatt av fersk fiskedisk og kvalitet. I denne aldersgruppen er man også mer villig til å betale høyere pris dersom kvaliteten er god. I tillegg er det de over 50 år som legger mest vekt på at butikken har et bredt utvalg av sjømat, og at den yter god service.

Et interessant skille finner vi mellom kategoriene «bærekraft» og «opphavsmerking»: Når det gjelder bærekraftig sjømat er dette spesielt viktig for aldersgruppene 18–34 år og 35–49 år, mens de mellom 50 og 65 år er de som mener det er viktigst at sjømaten er tydelig merket med hvor den kommer fra.

Ser vi på inntekt, så er opphavsmerking også viktigere for de som tjener over gjennomsnittet, enn for de med lavere lønn. Forbrukere med lønn under gjennomsnittet er de som bryr seg mest om at butikken de handler i ligger i nærheten av jobben.

Hvor handler franskmenn sjømat?

Franskmenn foretrekker Leclerc og Carrefour, dernest Intermarché og Auchan når de skal kjøpe fisk eller skalldyr.

Går vi i dybden på hvilke grunner franskmenn oppgir for valg av butikk, så skårer både Carrefour og Leclerc på at det er der folk vanligvis handler/vane, men
også på at de har gode tilbud på sjømat. Carrefour skårer i tillegg på at de er nær arbeidsplassen, har rene og ryddige butikker og en betjent fiskedisk. Når det gjelder utvalg og kvalitet er det først og fremst Leclerc og Intermarché som får flest poeng fra forbrukerne. Mange velger også Leclerc fordi de har betjent fiskedisk.

Organisk butikkonsept i fremmarsj

Flere Carrefour-butikker har startet opp med det de kaller «bio-konsept» (ifølge PlanetRetail). Butikkene kalles «Carrefour Bio», og har dukket opp både i Frankrike og Spania. Konseptet går ut på å satse på økologiske landbruksvarer, hjelpe frem bærekraftige produsenter, og å forby bruk av drivhus for å kunne tilby produkter som kun er naturlig modnet. Carrefour skriver også på sine egne nettsider at det ikke er lov å selge GMO-produkter i «bio-butikkene».

Butikkjeden oppgir at konseptet skal være «bio for alle», og kunne tilby varer med konkurransedyktige priser. Dette konseptet signaliserer hvor viktig bærekraft og sunnhet er for de franske forbrukerne. Et spørsmål vil være om dette vil slå an i andre markeder også?