Det belgiske dagligvaremarkedet er preget av å ha noen store aktører som dominerer markedet.

De største kjedene innen dagligvarehandelen er Colruyt Group, Ahold Delhaize, Carrefour, Aldi og Schwarz Group. Til tross for at det finnes flere nasjonale aktører i markedet, øker innflytelsen fra utenlandske selskaper. Retailmarkedet i Belgia består i stor grad av supermarkeder og lavpriskjeder. Med en andel på over 60 prosent, er supermarkeder den desidert viktigste salgskanalen. Colruyt Group er størst innenfor denne kategorien, etterfulgt av Ahold Delhaize. Begge har hatt økende salg de siste årene.

Med cirka 400 utsalgssteder hadde markedsleder Colruyt Group en omsetning på nesten 7,5 milliarder euro i 2018. Nest største kjede var Ahold Delhaize, med en omsetning på omkring 6 milliarder euro. Størst innenfor lavpriskjedene er den tyske kjeden Aldi, tett etterfulgt av Lidl (Schwarz Group). Til sammen har de en omsetning på over 6 milliarder euro.

Markedslederne er også størst på sjømat

Colruyt Group og Ahold Delhaize er desidert størst innen salg av sjømat i Belgia, med henholdsvis 21 prosent og 19 prosent av markedet. Tredje størst er Carrefour med 14 prosent. Dette betyr at kjedene med størst totalandel av dagligvaremarkedet også har størst andeler i salget av sjømat (målt i verdi).

Markedsandelen Colruyt Group har på salget av sjømat, har holdt seg stabil de tre siste årene. Mens man ser en økning i andelene til Ahold Delhaize, har andelen til Carrefour gått noe ned siden 2014. Økningen i markedsandeler for Ahold Delhaize er også tydelig innen salg av laks og torsk. Med over en fjerdedel av markedet, er Colruyt Group også størst på det totale salget av laks i Belgia, etterfulgt av Ahold Delhaize. Ser man på salget av fersk laks, har Ahold Delhaize størst markedsandel, med én fjerdedel av markedet målt i verdi. Colruyt Group er størst innen salget av frossen laks, med hele 50 prosent av markedet.

Ahold Delhaize er størst innen det totale salget av torsk, etterfulgt av Colruyt Group og Carrefour. Mens Ahold Delhaize dominerer i salget av fersk torsk, er Colruyt Group desidert størst innen salg av frossen torsk. Der har de over 40 prosent av markedet målt i verdi. Belgierne handler oftere sjømat hos Ahold Delhaize, men i mindre volum enn når de handler hos Colruyt Group og Carrefour.

Økende forekomst av egne merkevarer

Detaljhandelen i Belgia har blitt påvirket av økende arbeidsledighet og usikkerhet i arbeidslivet. Dermed har lavprisselskaper, som den konkurransedyktige supermarkedkjeden Colruyt Group, vært av dem som har vokst de siste årene. Mathandel står for rundt 40 prosent av det nasjonale salget innen retail i Belgia, og man ser at en fjerdedel av belgierne krysser landegrensen når de skal kjøpe dagligvarer. De er bevisste på at når prisene er for høye i Belgia, drar de heller til de billigere nabolandene Frankrike, Tyskland og Nederland.

Belgia er et av landene i Europa med høyest forekomst av egne merkevarer, og de utgjør rundt 40 prosent av salgsvolumet, og nesten 30 prosent av salgsverdien. Grunnet høy prissensitivitet i det belgiske markedet, har mange dagligvarekjeder i Belgia valgt å erstatte sine dyreste merker med egne merkevareprodukter. Andelen av slike merkevarer er økende i det belgiske markedet.

Synkende sjømatkonsum

I Belgia spises det årlig om lag 25 kg sjømat per person. Over halvparten av befolkningen oppgir at de spiser sjømat minimum én gang i uken, mens i underkant av hver tredje belgier oppgir at de spiser sjømat minst to ganger i uken. Sjømatkonsumet i Belgia er synkende. Siden 2012 har det totale volumet per husholdning gått ned med 22 prosent. Mengden sjømat som ble konsumert i 2018 gikk tilbake med 4 prosent fra 2017. På grunn av økte priser, økte likevel verdien av sjømatkonsumet med 2 prosent i samme periode.

Det er de i aldersgruppen 50–64 år som har det høyeste sjømatkonsumet i Belgia, etterfulgt av konsumentene eldre enn 65 år. Men i løpet av de siste årene ser man at denne gruppen også har den største konsumnedgangen. Fra 2017 til 2018 ser man et fall på 9 prosent – som tilsvarer cirka to kilo årlig. Årsaken er både at de handler sjømat sjeldnere enn før, samt at de handler i mindre kvanta.