Ingen andre land i Sjømatrådets databaser oppgir å spise mer sjømat ute. Hele 25 prosent av all sjømat spises andre steder enn ved kjøkkenbordet.

Laks er den klart mest prefererte sjømatarten i Singapore og er et hyppig valg når konsumentene spiser noen av sine mange restaurantmåltider. Nå øker også hjemmekonsumet. Singapore er en smeltedigel av nasjonaliteter, etnisiteter, kulturer og folk. Dette påvirker både matkulturen og matvanene til de rundt 5,5 millioner innbyggerne i dette lille, men rike annerledeslandet, som er på størrelse med en mellomstor norsk kommune.

Høyere laksekonsum enn resten av Asia

Sjømat er, som i resten av Asia, høyt verdsatt og en viktig del av dietten. Singaporeanerne ligger på snitt med resten av Asia i antall årlige sjømatmåltid. Konsumet av laks er derimot høyere her enn snittet i Asia, og det er spesielt det høye konsumet utenfor hjemmet som gjør seg gjeldende.

Nettopp på grunn av sin beskjedne størrelse og mangel på både landbruk og sjøområder, må nesten all mat importeres. Dette er også tilfellet for sjømaten, hvor over 90 prosent kommer utenfra. Ifølge Singapores Agri Veterinary Authorities (AVA) er det årlige sjømatkonsumet på 21 kg per person, og laks utgjør nesten 10 prosent av dette. Vi har likevel sett en nedgang i konsumet av laks siste år. Økte priser og færre kampanjer sammenlignet med tidligere, er sannsynligvis medvirkende årsaker til dette.

Singapore graf 1

Foto: NSC

Klart mest preferert

Til tross for et godt utvalg av lokal og importert sjømat, er laks helt klart den mest foretrukne fisken både til hjemme- og utekonsum, til hverdag og fest. Spør du en sjømatspiser fra Singapore om hvilken fisk han helst vil ha, har laksen tre ganger så høy preferanse som neste art på lista. Dette har bidratt til at laksen er den mestselgende fisken i både supermarkeder og i restauranter, og da spesielt i japanske restauranter til rå anvendelse. Her utgjør laksen over 50 prosent av konsumet.

Viktige årsaker til at laks står så sterkt, er at den blir oppfattet som et sunt produkt, spesielt på grunn av det høye nivået av omega-3. Videre smaker den godt, er tiltalende og lett å spise på grunn av lite bein og fin farge. I tillegg er laksen tilgjengelig året rundt.

Singapore graf 2

Foto: NSC

Hjemmekonsumet vokser – men bildet er ikke bare positivt

Fortsatt er det slik at laks hovedsakelig spises utenfor hjemmet. Forbrukerundersøkelser utført av Norges sjømatråd viser imidlertid at hjemmekonsumet vokser mer enn utekonsumet, ettersom forbrukerne har blitt stadig mer vant til å tilberede laks hjemme. I tillegg er ca. 30 prosent av befolkningen i Singapore såkalte «expats», dvs. utenlandske arbeidstakere og familier som jobber og oppholder seg i landet. Mange av disse er vestlige som allerede har laks som en del av sitt faste kosthold.

For store deler av lokalbefolkningen er situasjonen litt annerledes. Middagsmåltidet består gjerne av mange ulike matretter, hvor sjømat er en av flere proteinkilder. Fall i konsumet som følge av økt pris erstattes ikke av annen type laks, eller laks fra andre nasjoner. Dog er seabass, baramundi og andre fiskearter mulige substitutter, ettersom de også selges fersk og til konkurrerende priser.

Miljø og bærekraft blir stadig viktigere

Viktigheten av helsefordelene knyttet til laks går tilbake, mens betydningen av miljø og bærekraft øker. At laks er sunt har etter hvert etablert seg som en innebygget egenskap som forbrukerne tar for gitt, men bevisstheten rundt at den også skal være miljøvennlig og bærekraftig, er økende, spesielt for yngre generasjoner. Dette er ikke unikt for laks alene, men for sjømat generelt.

Singapore har også en klar strategi på å være et foregangsland innenfor miljøvern, resirkulering og bærekraft. Det tidligere omtalte expats miljøet er viktig for denne utviklingen, og vi ser en økning i miljøvernargumentet som grunn for å kjøpe sjømat. Økningen har gått fra 7 prosent i 2014 til det dobbelte i 2018 for dette argumentet.

Singapore graf 3

Foto: NSC

Mest solgt på supermarked

Hovedtyngden av hjemmekonsumet selges i moderne supermarkeder, men en del av befolkningen, spesielt den eldre, fortrekker å kjøpe fisk fra tradisjonelle markeder. Disse ligger hovedsakelig i mer lokale deler av markedet, noe som kan være utfordrende i forhold til hygiene og kontinuitet i kjølekjeden.

Singapore graf 4

Foto: NSC

Potensial for vekst

Til tross for et allerede høyt konsum, ser vi at markedet i Singapore fortsatt har potensial for vekst, spesielt for hjemmekonsum. Laks oppfattes av lokalbefolkningen som en vestlig fisk, og tilberedes derfor ofte på en mer vestlig måte. Men stadig flere oppdager hvor godt laks også egner seg med lokale smaker og retter, og den får dermed økende innpass hos husholdningene.

Oppsummering

Singapore er på mange måter annerledeslandet i Asia. Laksen står veldig sterkt, men er pris-sensitiv og har til en viss grad andre substitutter. I et marked hvor så mye av sjømaten spises ute, er det særlig interessant å se at laks blir stadig mer preferert også som hverdagsmiddag. Her ligger det en mulighet i å bevege seg inn på tradisjonell sigaporeansk mat, i tillegg til rått konsum.