Fiskemarked - Høsten 2018

Formålet med «Fiskemarked» er å gi norske sjømatbedrifter tyngde i relasjonen til sine kunder. Dette er tredje utgave av Fiskemarked, publisert i september 2018. 

Et sjømatkonsum i endring

Sjømatkonsumet i verden er i vekst og har vært det over flere år. Fra 2013 til 2016 økte konsumet med over 20 millioner tonn, og selv om vi ikke har de siste tallene er det all grunn til å tro at veksten har fortsatt også i år. Også innenfor enkeltmarkeder ser vi endringer som gir muligheter for sjømatnasjonen Norge.
Markedsinnsikt, Statistikk

Kunnskapsrike og krevende sjømatelskere

Franskmenn er opptatt av mat. Ikke bare er de i front i forhold til å adoptere nye trender, de er også blant de som har mest kunnskap om maten de spiser.
Markedsinnsikt, Statistikk

Der mangfold er det viktigste

Italienerne spiser mye sjømat, og de spiser den ofte.
Markedsinnsikt, Statistikk

Nordmenn er i verdenstoppen, men sjømatkonsumet faller

I 2013 lå Norge på 11. plass på lista over sjømatkonsum per person, men har de siste årene opplevd et fallende sjømatkonsum i hele befolkningen, spesielt blant unge.
Markedsinnsikt, Statistikk

Foretrekker norsk sjømat

Torsk og laks er de mest populære artene i Portugal. Det er gode nyheter sett med norske øyne, for det gjør Norge til den største sjømateksportøren til Portugal. Vi eksporterte 22 000 tonn klippfisk, 18 300 tonn saltfisk og 12 000 tonn laks til portugiserne i 2017.
Markedsinnsikt, Statistikk

Muligheter for seien i Spania

Pangasius er nesten ute av det spanske sjømatmarkedet. Det gir seien mulighet til å posisjonere seg som bærekraftig hverdagsfisk med høy «value for money».
Markedsinnsikt, Statistikk

Laksen utfordrer torsk og hyse i UK

Storbritannia er det markedet som spiser desidert mest torsk og hyse i verden, men nå er laksen på vei forbi som førstevalg til hverdagsmiddagen.
Markedsinnsikt, Statistikk

Sensitive på lakseprisen

Svenskene spiser 32 kg sjømat per person i året. Dette er mindre enn de andre nordiske nabolandene, med unntak av Danmark.
Markedsinnsikt, Statistikk

Sjømat til frokost og lunsj

Selv om tyskere blir regnet for å være kjøttelskere, er Tyskland likevel interessant for sjømatnæringen. Landet har flest innbyggere i Europa (82 millioner), og i tillegg har Tyskland den største økonomien i Europa. Tyskerne spiser ofte sjømat til frokost, lunsj og kvelds.
Markedsinnsikt, Statistikk

Enormt sjømatkonsum

Med sine 7,5 millioner innbyggere og et sjømatkonsum per capita på 69,8 kg, som er blant de høyeste i verden, er Hongkong et stort og sjømathungrig marked.
Markedsinnsikt, Statistikk

Velger "saamon" på restaurant

Norsk laks og makrell står sterkt i det japanske markedet. Mens laks er favoritten til de unge på restaurant, velger stadig flere en sandwich med makrell i hverdagen.
Markedsinnsikt, Statistikk

Store muligheter for norsk sjømat i Kina

Eksporten av norsk laks til Kina økte med 595 prosent første 6 måneder 2018, sammenlignet med 2017. Gitt økning i lakseproduksjonen, forventer Sjømatrådet at det kinesiske markedet vil konsumere 240 000 tonn laks innen 2025. 65 prosent av dette vil være norsk. For torsk er potensialet 40 000 tonn.
Markedsinnsikt, Statistikk

Makrell er kongen i Sør-Korea

Makrell er den arten sør-koreanerne prefererer sterkest i ukedagene, helgene og på restaurant. Det gjør den til kongen av sjømat i Sør-Korea.
Markedsinnsikt, Statistikk

En fjerdedel av sjømaten spises utenfor hjemmet

Ingen andre land i Sjømatrådets databaser oppgir å spise mer sjømat ute. Hele 25 prosent av all sjømat spises andre steder enn ved kjøkkenbordet.
Markedsinnsikt, Statistikk

Der biff er hverdag og sjømat er luksus

I Brasil, Sør-Amerikas mest folkerike land, spiser befolkningen om lag 11 kg sjømat årlig pr. innbygger. Dette er høyere enn gjennomsnittet i Sør-Amerika (10 kg), men er lavere enn anbefalt sjømatkonsum fra WHO. Det er også vesentlig lavere enn snittet i Europa.
Markedsinnsikt, Statistikk

Spiser fem ganger mer kjøtt enn fisk

I gjennomsnitt spiser amerikanerne like mye sjømat som snittet i Europa. En femtedel av amerikanerne spiser ikke sjømat i det hele tatt, og et fåtall får i seg nok sjømat i henhold til amerikanske kostholdsråd.
Markedsinnsikt, Statistikk

Digital sjømat

Mens omfanget av dagligvarer som handles over nett har vært svært begrenset, forventer man en eksponentiell økning de kommende årene. Dette gjelder særlig for ferske og fryste varer. Årsaken til at det har vært laber interesse, er mangelen på effektiv logistikk, samt kundenes ønske om «å se» varen før kjøpet gjennomføres. Denne artikkelen tar for seg utviklingstrekk og muligheter for økt salg av sjømat over nett.
Markedsinnsikt, Statistikk

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Ørjan Kjærvik Olsen

Leder innsiktstjenester