Merkeordninger

Her har vi samlet informasjon om registrerte standarder og kvalitetsmerker, og hvordan din bedrift kan
gå frem for å ta i bruk merkeordningene.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Marit Stagrum Ottem

Fagansvarlig, merkevare