Varemerket «Seafood from Norway» symboliserer opphav og kvalitet for all norsk sjømat.

Hver dag servers det flere millioner måltider norsk sjømat over hele verden, og grunnen til dette er at den er unik. Norsk sjømat kommer fra det kalde, klare havet, den forener generasjoners erfaring med moderne kunnskap, og den er høstet og dyrket på en bærekraftig måte. Merket "Seafood from Norway" forteller forbrukere over hele verden at dette er sjømat med disse viktige egenskapene. Derfor er varemerket en felles verdi for hele den norske sjømatnæringen. Norges sjømatråd ønsker at aktørene får like mye ut av denne verdien og at merket blir oppfattet likt i alle markeder.

Eier og registrert rettighetshaver til varemerket er Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet), som også regulerer bruken av og fastsetter de spesifikke og særskilte vilkår og krav som regulerer andres adgang til bruk av varemerket. Sjømatrådet bruker varemerket på eget materiell, både i Norge og internasjonalt. Det brukes også i samarbeid med aktører i sjømatnæringen, samt at Sjømatrådet lisensierer ut rett til å bruke varemerket. Produsenter som bearbeider og pakker norsk sjømat utenfor Norge må søke egen lisens for bruk av merket.

På våre nettsider finner du følgende informasjon:

Merket «Seafood from Norway» er et generisk varemerke og står derfor ikke alene. Det står alltid sammen med kjedens, eksportørens eller produktets logo på innpakninger, emballasjer og etiketter. Det er næringens felles merke og skal derfor ikke være hovedmerket. Øvrige merker er alltid like store eller større. «Seafood from Norway» er et fremtidsrettet varemerke som forsterker i stedet for å konkurrere med næringens egne logoer eller merkevarer.

Sammen med andre logoer sørger dette merket for at forbrukere over hele verden velger sjømat fra Norge. Tester vi har gjort av den nye varemerket viser at forbrukerne oppfatter det som et varemerke. Vi oppfordrer aktørene i sjømatnæringen til å bruke varemerket i størst mulig grad ved markedsføring av sine produkter.