Dersom du som eksportør eller produsent planlegger en markedsføringsaktivitet i utlandet hvor det norske opphavet og næringens varemerke, «Seafood from Norway», er en naturlig del av profileringen, kan Sjømatrådet finansiere inntil halvparten av kostnaden for aktiviteten.

Ute etter å styrke ditt produkt eller bedrift? Bedriftsinitiativ er Sjømatrådets samfinansieringsverktøy for dine markedsaktiviteter der også det norske opphavet fremmes.

Norsk sjømat har en god posisjon i de viktige sjømatmarkedene ute i verden og på vegne av næringen investerer Sjømatrådet i mange av disse for å ytterligere styrke posisjonen. Ønsker du som produsent eller eksportør å gjennomføre markedsaktiviteter, enten på egenhånd eller i samarbeid med dine kunder, kan Sjømatrådet gjennom Bedriftsinitativ samfinasiere den delen av aktiviteten som omhandler det norske opphavet. I forbindelse med Bedriftsinitiativ bistår Sjømatrådet gjerne med rådgiving og innsikt hvis det er ønskelig.

Hovedprinsippet bak Bedriftsinitiativ er at Sjømatrådet kan samfinansiere den andelen av en aktivitet som er viet det norske opphavet, opptil 50 prosent. 

Slik går du frem - 6 enkle steg

1) Forbered deg og ta kontaktcaret

Sett deg inn i retningslinjene til Bedriftsinitativ. Det vil spare mye tid senere i prosessen. Til høyre ligger retningslinjene som kan lastes ned. Ordningen er enkel og ubyråkratisk men det er viktig å forså hva Sjømatrådet kan og ikke kan finansiere av kostnader. Ta gjerne kontakt med Sjømatrådets utsendinger eller med hovedkontoret i Tromsø hvis det er noen spørsmål. Vær oppmerksom på at søknad må sendes til Sjømatrådet minst en måned før oppstart av aktivitet.

2) Planlegg og send søknadcaret

Lag en plan med beskrivelse av aktivitet, mål, budsjett og tidspunkt. Bruk søknadsskjema som kan lastes ned til høyre på denne siden. Søknad sendes til marketing@seafood.no Det er obligatorisk å bruke søknadsskjemaet men vedlegg kan legges ved søknaden.

3) Utviklecaret

Sjømatrådet har utviklet maler for mange profileringsflater (annonser, roll-up, brosjyrer etc.) for ulike opprinnelsesandeler. Ta en titt på malene her. De kan lastes ned fra denne siden. Ta kontakt med Jan Eirik Johnsen på jej@seafood.no eller 97511384 for mer informasjon om malene.

4) Avtalcaret

Sjømatrådet behandler søknaden om Bedriftsinitiativ og  hvis søknaden er innenfor regelverket  og det er tilgjengelige budsjetter, settes det opp endelig avtale som spesifiserer andel finansiering og vilkår for samarbeid. Avtalen oversendes søker.

5) Gjennomførcaret

Aktiviteten må gjennomføres i samsvar med avtalt plan. Eventuelle endringer i planene må meldes til Sjømatrådet så raskt som mulig.

6) Evaluercaret

Når aktiviteten er over, skal det leveres rapport i henhold til «krav til dokumentasjon og evaluering».