Dersom du som eksportør eller produsent planlegger et markedsføringsprosjekt i Norge eller utlandet hvor «3 i uka» (Norge) eller det norske opphavet og/eller næringens varemerke, «Seafood from Norway» (utlandet), er en naturlig del av profileringen, kan Sjømatrådet samfinansiere inntil halvparten av kostnaden for prosjektet.

Ute etter å styrke ditt produkt eller bedrift? Bedriftsinitiativ er Sjømatrådets samfinansieringsverktøy for markedsføringsprosjekter i inn- og utland. I Norge er avsenderen på Sjømatrådets investeringer «3 i uka», som har som fokus å øke sjømatkonsumet i Norge. I utlandet kan du søke om samfinansiering dersom det norske opphavet og/eller næringens varemerke, «Seafood from Norway» (utlandet), er en naturlig del av kommunikasjonen til prosjektet.

Sjømatrådet har ferdigstilte maler for samfinansiering som gjør prosessen enkel og effektiv.

Norsk sjømat har en god posisjon i Norge og de viktige sjømatmarkedene ute i verden, og på vegne av næringen investerer Sjømatrådet i mange av disse for å ytterligere styrke posisjonen. Ønsker du som produsent eller eksportør å gjennomføre markedsføringsprosjekter, enten på egenhånd eller i samarbeid med kundene dine, kan Sjømatrådet gjennom Bedriftsinitativ samfinansiere den delen av prosjektet som omhandler det norske opphavet i utlandet eller økt sjømatkonsum i Norge. I forbindelse med Bedriftsinitiativ bistår Sjømatrådet gjerne med rådgiving og innsikt hvis det er ønskelig.

Hovedprinsippet bak Bedriftsinitiativ er at Sjømatrådet kan samfinansiere den andelen av prosjektet som er viet det norske opphavet eller økt sjømatkonsum i Norge, med opptil 50 prosent.

Slik går du frem - fem enkle steg

1) Forbered deg og planlegg prosjektetcaret

Sett deg først nøye inn i retningslinjene til Bedriftsinitativ. Det vil spare mye tid senere i prosessen. Ordningen er enkel og ubyråkratisk men det er viktig å forså hva Sjømatrådet kan og ikke kan finansiere av kostnader. Legg spesielt merke til kravene til rapportering, og ta en titt på forklaringen av bildedokumentasjon, da endelig utbetaling avhenger av at rapporteringen er tilfredstillende. Ta gjerne kontakt i forkant dersom du har noen spørsmål angående søknad, gjennomføring eller rapportering.

2) Send søknadcaret

Lag en plan med beskrivelse av prosjektet, budsjett og tidspunkt og send inn digital søknad. Søknaden er heldigital, men du må laste opp budsjett og eventuelle adresselister som vedlegg i løpet av søkeprosessen. Dersom endelige adresselister ikke foreligger på søketidspunktet kan disse ettersendes, men det vil være nødvendig å laste opp et utkast hvor du angir antall demodager, sammen med søknaden. Vær oppmerksom på at søknad må sendes til Sjømatrådet minst en måned før prosjektstart.

3) Avtalcaret

Sjømatrådet behandler søknaden om Bedriftsinitativ, og dersom den er i tråd med retningslinjene og det fremdeles er tilgjengelige midler, settes det opp en endelig avtale som spesifiserer andel finansiering, maksimalt samfinansieringsbeløp og vilkår for samarbeid, som blir oversendt til søkeren. Vær oppmerksom på at Sjømatrådet forbeholder seg retten til å avkorte utbetalingen dersom prosjektet ikke blir gjennomført i tråd med søknaden eller actalen. Eventuelle endringer i planene må meldes til Sjømatrådet så raskt som mulig, før aktiviteten finner sted.

4) Gjennomfør og rapportércaret

Gjennomfør prosjektet i tråd med søknaden og avtalen med Sjømatrådet. Når aktiviteten er over, skal det leveres rapport i henhold til retningslinjene. Bruk det digitale rapporteringsskjemaet.

5) Fakturércaret

Eksportøren/produsenten betaler for aktiviteten og fakturerer Sjømatrådet (én faktura) i etterkant av at rapporten er godkjent av Sjømatrådet.

Send inn søknad

Send inn søknad

Send inn rapport

Send inn rapport