Dersom du som eksportør eller produsent planlegger et markedsføringsprosjekt i Norge eller utlandet hvor «3 i uka» (Norge) eller det norske opphavet og/eller næringens varemerke, «Seafood from Norway» (utlandet), er en naturlig del av profileringen, kan Sjømatrådet samfinansiere inntil halvparten av kostnaden for prosjektet.

Ute etter å styrke ditt produkt eller bedrift? Bedriftsinitiativ er Sjømatrådets samfinansieringsverktøy for markedsføringsprosjekter i inn- og utland. I Norge er avsenderen på Sjømatrådets investeringer «3 i uka», som har som fokus å øke sjømatkonsumet i Norge. I utlandet kan du søke om samfinansiering dersom det norske opphavet og/eller næringens varemerke, «Seafood from Norway» (utlandet), er en naturlig del av kommunikasjonen til prosjektet.

Sjømatrådet har ferdigstilte maler for samfinansiering som gjør prosessen enkel og effektiv.

Norsk sjømat har en god posisjon i Norge og de viktige sjømatmarkedene ute i verden, og på vegne av næringen investerer Sjømatrådet i mange av disse for å ytterligere styrke posisjonen. Ønsker du som produsent eller eksportør å gjennomføre markedsføringsprosjekter, enten på egenhånd eller i samarbeid med kundene dine, kan Sjømatrådet gjennom Bedriftsinitativ samfinansiere den delen av prosjektet som omhandler det norske opphavet i utlandet eller økt sjømatkonsum i Norge. I forbindelse med Bedriftsinitiativ bistår Sjømatrådet gjerne med rådgiving og innsikt hvis det er ønskelig.

Hovedprinsippet bak Bedriftsinitiativ er at Sjømatrådet kan samfinansiere den andelen av prosjektet som er viet det norske opphavet eller økt sjømatkonsum i Norge, med opptil 50 prosent.

Slik går du frem - fem enkle steg

1) Forbered deg og planlegg prosjektetcaret

Sett deg inn i retningslinjene til Bedriftsinitativ som du finner til høyre. Det vil spare mye tid senere i prosessen. Legg spesielt merke til kravene til rapportering, og ta en titt på forklaringen av bildedokumentasjon, da endelig utbetaling avhenger av at rapporteringen er tilfredstillende. Ordningen er enkel og ubyråkratisk men det er viktig å forså hva Sjømatrådet kan og ikke kan finansiere av kostnader. Sjømatrådet har utviklet designmaler for mange profileringsflater (annonser, roll-up, brosjyrer etc.) for ulike opprinnelsesandeler. Designmalene, samt maler for vedlegg finner du på høyre side av denne nettsiden. Ta kontakt i forkant dersom du har noen spørsmål angående søknad, bruk av designmaler eller rapportering.

2) Send søknadcaret

Lag en plan med beskrivelse av prosjektet, budsjett og tidspunkt og send inn digital søknad. Søknaden er heldigital, men du må laste opp budsjett og eventuelle adresselister som vedlegg i løpet av søkeprosessen. Bruk budsjettmalen som du finner på denne siden. Dersom endelige adresselister ikke foreligger på søketidspunktet kan disse ettersendes, men det vil være nødvendig å laste opp et utkast hvor du angir antall demodager, sammen med søknaden. Vær oppmerksom på at søknad må sendes til Sjømatrådet minst en måned før prosjektstart.

3) Avtalcaret

Sjømatrådet behandler søknaden om Bedriftsinitativ, om søknaden er innenfor regelverket og det er tilgjengelige budsjetter settes det opp en endelig avtale som spesifiserer andel finansiering, maksimalt samfinansieringsbeløp og vilkår for samarbeid. Vær oppmerksom på at Sjømatrådet forbeholder seg retten til å avkorte utbetalingen dersom rapportering eller dokumentasjon etter endt prosjekt er mangelfull.

4) Gjennomfør og rapportércaret

Aktiviteten må gjennomføres i samsvar med avtalt plan. Eventuelle endringer i planene må meldes til Sjømatrådet så raskt som mulig. Når aktiviteten er over, skal det leveres rapport i henhold til «krav til dokumentasjon og evaluering» beskrevet i retningslinjene. Rapport sendes inn digitalt nederst på denne siden. På denne siden finner du maler for vedleggene.

5) Fakturércaret

Eksportøren/produsenten betaler for aktiviteten og fakturerer Sjømatrådet (én faktura) i etterkant av at rapporten er godkjent av Sjømatrådet.

Send inn søknad

Send inn søknad

Send inn rapport

Send inn rapport