Vår innsiktsdatabase er nede for øyeblikket. Beklager eventuelle ulemper dette medfører. Vi jobber med å rette feilen. 

Støtteordninger

Les mer om hvordan du som eksportør, produsent eller arrangør av en aktivitet kan få finansiert hele eller deler av aktiviteten gjennom våre støtteordninger i Norge og utlandet.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR