Vår innsiktsdatabase er nede for øyeblikket. Beklager eventuelle ulemper dette medfører. Vi jobber med å rette feilen. 

Merke- og støtteordninger

Her har vi samlet informasjon om merke- og støtteordninger, og hvordan du som privatperson eller bedrift kan gå frem for å ta i bruk disse ordningene.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR