Vi har Sjømatutsendinger i 13 land og gjør markedsinvesteringer i 27 land verden over.

Markedsplanen inneholder en konkret beskrivelse av hvilke markedsaktiviteter sjømatrådet planlegger i den inneværende perioden. Markedsplanen og aktivitetene som planlegges her, er et verktøy for å hjelpe oss med å nå våre overordnede mål sammen med sjømatnæringa.

Ved å øke kjennskapen og preferansen til sjømat fra Norge er vårt markedsarbeid med på å legge et godt grunnlag når den enkelte eksportør vil nå ut med produktene sine til markeder over hele verden.

Markedsplaner

På dennes siden finner du våre markedsplaner for 2022 og 2023 fordelt på ulike arter.

For å se markedsplanene må du være logget inn. 

Klikk her