Vi har Sjømatutsendinger i 13 land og gjør markedsinvesteringer i 27 land verden over.

Ved å øke kjennskapen og preferansen til sjømat fra Norge er vårt markedsarbeid med på å legge et godt grunnlag når den enkelte eksportør vil nå ut med produktene sine til markeder over hele verden.

Markedsplaner

På dennes siden finner du våre markedsplaner for 2022 og 2023 fordelt på ulike arter.

For å se markedsplanene må du være logget inn. 

Klikk her