Informasjon

Informasjon og videoer om norsk sjømat tilbudt av Norges sjømatråd på forskjellige språk.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR