Vår innsiktsdatabase er nede for øyeblikket. Beklager eventuelle ulemper dette medfører. Vi jobber med å rette feilen. 

Informasjon og materiell

Her kan du finne informasjon og materiell som tilbys av Norges sjømatråd.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR