Bedriftsinitiativ og støtteordninger

Les mer om hvordan du som eksportør, produsent eller arrangør av en aktivitet kan få finansiert hele eller deler av aktiviteten gjennom bedriftsinitiativ Seafood from Norway, bedriftsinitiativ 3 i uka eller våre støtteordninger for aktiviteter i det norske markedet.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR