Seafood from Norway er et registrert varemerke som er eid av Norges sjømatråd på vegne av den norske sjømatnæringen. Reglene for bruk av Seafood from Norway er bestemt av Sjømatrådet i samråd med sjømatnæringen i Norge.

Bedrifter med produksjon og videreforedling av norsk sjømat i Norge, står fritt til å bruke opphavsmerket på all sjømat som oppfyller betingelsene for betegnelsen «norsk sjømat» (disse betingelsene finner du i lenkene nedenfor) og som skal omsettes utenfor Norge. Bruk det digitale registreringsskjemaet for å få tilsendt Seafood from Norway-varemerket for bruk på produktemballasje, digitale flater eller markedsføringsmateriell.

Ettersom reglene for bruk av varemerket Seafood from Norway fastsettes av Norges sjømatråd i samråd med sjømatnæringen i Norge, kan disse endre seg over tid. De til enhver tid gjeldende retningslinjene og vilkårene for bruk av varemerket Seafood from Norway finner du her.