Varemerket «Seafood from Norway» symboliserer opphavet for all norsk sjømat i utlandet.

Bedrifter med produksjon og videreforedling av norsk sjømat i Norge, står fritt til å bruke opphavsmerket på all sjømat som oppfyller betingelsene for betegnelsen «norsk sjømat» (disse betingelsene finner du i lenken sidemenyen) og som skal omsettes utenfor Norge. Bruk det digitale registreringsskjemaet for å få tilsendt «Seafood from Norway»-varemerket for bruk på produktemballasje, digitale flater eller markedsføringsmateriell.