Varemerket «Seafood from Norway» symboliserer opphav for all norsk sjømat og kan benyttes på produktemballasje og til markedsføring utenfor Norge.

«Seafood from Norway» er et generisk varemerke som produsenter av norsk sjømat kan benytte i markedsføring og på produktemballasje på varer som skal omsettes utenfor Norge. 

Selskaper som produserer i Norge står fritt til å bruke merket på alle produkter som skal eksporteres. Sjømatrådet lisensierer også ut retten til å bruke varemerket på produkter produsert i utlandet. 

Sammen med andre logoer sørger merket for at forbrukere over hele verden velger sjømat fra Norge. Vi oppfordrer aktørene i sjømatnæringen til å bruke varemerket i størst mulig grad ved markedsføring av sine produkter utenfor Norge.

På våre nettsider finner du følgende informasjon:

Eier og registrert rettighetshaver til varemerket er Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet), som også regulerer bruken av og fastsetter de spesifikke og særskilte vilkår og krav som regulerer andres adgang til bruk av varemerket. Sjømatrådet bruker varemerket på eget materiell internasjonalt.