«3 i uka» skal øke unge konsumenters lyst til å spise mer sjømat. Ved å vise hvor enkelt, godt og hvor store variasjonsmuligheter sjømat gir, skal «3 i uka» gi en positiv påminnelse om å velge sjømat oftere. Norges sjømatråd er avsender av «3 i uka», mot konsumenter i Norge.

  • Nordmenn spiser mindre sjømat: Fra 2015 til 2017 har nordmenns konsum av sjømat falt med 14 prosent. Siden 2013 har konsumet falt med hele 22 prosent.
  • Nedgangen er størst blant dem under 34 år, der fallet i sjømatkonsumet er på 46 prosent siden 2012.
  • Fisk utgjør i dag 8,5 prosent av middagskonsumet. Potensialet er størst blant barnløse par under 30 år.
  • Ifølge kostholdsrådene fra Helsedirektoratet bør hver nordmann spise 300-450 gram ren fisk hver uke. Dette tilsvarer to til tre middagsporsjoner og noe fisk til pålegg ukentlig.
  • I 2017 signerte norske myndigheter, sjømatnæringen og dagligvarehandelen en intensjonsavtale for å jobbe for å øke sjømatkonsumet med 20 prosent innen 2021.
  • Kommunikasjonskonseptet «3 i uka» kan benyttes av alle som ønsker å bidra til økt sjømatkonsum blant unge. Det være seg myndigheter, organisasjoner, produsenter, dagligvarekjeder, restauranter, kantiner, matkasser eller lignende som bidrar til at forbrukere oftere velger sjømat i hverdagen. 
  • «3 i uka» er særlig rettet mot unge konsumenter mellom 18 og 40 år, og skal inspirere disse til å ønske å spise fisk av lyst, ikke av plikt.

Har du et kultur- eller idrettsarrangement og ønsker å ha med sjømat? Da kan du søke støtte gjennom 3 i uka.