Sponsorat-kategorien er forbeholdt større arrangementer som har nasjonalt nedslagsfelt både med tanke på målgruppe og mediedekning. 

I løpet av året vil Godfisk være synlig på noen større nøkkelarrangementer der vi treffer målgruppen vår. I kategorien Sponsorat skal vi bidra til å skape synlighet for sjømat i tråd med det vi ønsker å kommunisere – at sjømaten er god, enkel og finnes i et uendelig antall varianter.

Sponsorater er forbeholdt større arrangementer som har nasjonalt nedslagsfelt både med tanke på målgruppe og mediedekning. Det vil være særlige krav til at sjømaten har en fremtredende rolle som matalternativ på arrangementet. Det vil kunne forekomme unntak fra denne regelen, blant annet ved matfestivaler.  

For å søke om Sponsorat-støtte må du laste opp en søknad og presentasjon av sponsorobjektet i søknadsskjemaet. Her vil søker måtte vise til en klar plan for hvordan Godfisk skal innlemmes i gjennomføringen av arrangementet, og hvordan vi skal nå våre strategiske mål som er:

  • Inspirere til økt sjømatkonsum
  • Øke synlighet og oppmerksomhet til sjømat
  • Bidra til matglede og kunnskap om sjømat, sjømatretter og -sesonger 
  • Bidra til positive holdninger til fisk og sjømat
  • Styrke fisk og sjømat sin posisjon ved valg av proteinkilde til måltidret

Slik går du frem - 6 enkle steg

Forbered deg og ta kontaktcaret

Sett deg inn i retningslinjene for støtte fra Norges sjømatråd. Det vil spare mye tid senere i prosessen. Til høyre finner du retningslinjene for de tre støttekategoriene Sjømatrådet tilbyr. Søkeprosessen er enkel og ubyråkratisk, men det er viktig å forstå hva Sjømatrådet kan støtte og ikke støtte. Ta gjerne kontakt hvis det er noen spørsmål i forbindelse med en søknad om støtte. Vær oppmerksom på søknadsfristene vi arbeider med, dette vil legge føringer for når søknaden vil bli behandlet.

Planlegg og send søknadcaret

Lag en plan med beskrivelse av aktivitet, mål, budsjett og tidspunkt for aktivitet. Bruk søknadsskjemaet som er på nettsiden vår. Ha en plan for hvordan deres aktiviteter kan være med på å støtte opp om våre strategiske mål. Det er obligatorisk å bruke søknadsskjemaet som ligger på nettsiden. Kun søknader via søknadsskjemaet innen søknadsfrist vil bli vurdert.

Ha en plan for hvordan Godfisk inkluderescaret

Det forventes at søkeren har en plan for hvordan prosjektet skal bidra til at vi sammen oppnår målsetningen om å øke sjømatkonsumet i Norge.
Ved godkjent søknad kan en materiellpakke bli tilsendt for bruk i forbindelse med aktiviteten det søkes om støtte til. Det vil uansett være forventet at søker har en plan for hvordan vi skal kunne oppnå våre strategiske mål.

Avtalcaret

Sjømatrådet behandler søknaden om støtte til aktiviteter i det norske markedet. Hvis aktiviteten er i henhold til våre kjernekriterier og passer mtp. geografisk dekning godkjennes søknaden.

Gjennomførcaret

Aktiviteten må gjennomføres i henhold til avtalt plan. Eventuelle endringer i planene må meldes til Sjømatrådet så raskt som mulig.

Dokumentercaret

Når aktiviteten er over skal det leveres rapport i henhold til «krav til dokumentasjon og evaluering» i retningslinjene for støtte. Etter godkjent rapport vil støtten bli utbetalt.

Søknadsskjema