Arter

Legg til arter

Formater

Legg til formater

Finansieringsandel Sjømatrådet

Finansieringsandel Sjømatrådet
FormaterArterFinansieringsandel Sjømatrådet

Relatert innhold

For produsenter / eksportører

Er det norske opphavet viktig for deg og din bedrift? Vil du styrke merkevaren til bedriften din eller et enkeltprodukt gjennom markedsføring? Vil du dra nytte av Sjømatrådets investeringer i de markedene du driver markedsføring? 
Markedsføring, Omdømme, Kampanje

For privatpersoner / organisasjoner

Vi oppfordrer matfestivaler, musikkfestivaler, idrettslag, foreninger og andre organisasjoner som planlegger mindre eller større arrangementer til å søke om støtte. Grunnet koronasituasjonen har regjeringen besluttet at ulike kultur- og idrettsarrangementer skal avlyses og virksomheter innenfor flere næringer stenges, da feks serveringssteder der det foregår servering av mat. Tiltaket er per nå videreført til 13. april, men kan bli videreført. I den forbindelse har vi utsatt søknadsfristen for å søke støtte hos 3iUka til 15. mai og alle søknader behandles etter den nye søknadsfristen. Dersom situasjonen er uendret når ny søknadsfrist nærmer seg, kan det være at fristen utsettes ytterligere. Fint om dere kan gi tilbakemelding dersom arrangementet er avlyst eller utsatt, og da gi beskjed om evt ny arrangementsdato.

3 i uka

«3 i uka»  skal øke unge konsumenters lyst til å spise mer sjømat. Ved å vise hvor enkelt, godt og hvor store variasjonsmuligheter sjømat gir, skal «3 i uka» gi en positiv påminnelse om å velge sjømat oftere. Norges sjømatråd er avsender av «3 i uka», mot konsumenter i Norge.
Markedsføring, Merkeordninger