Materiell for bruk til gjennomføring av Bedriftsinitiativ i utlandet.

Formålet med Bedriftsinitiativ i utlandet er formålet å øke etterspørselen etter, og kunnskapen om norsk sjømat gjennom profilering av det norske opphavet og «Seafood from Norway». Sjømatrådets andel av finansieringen avhenger hvor stor andel av det totale uttrykket som er viet det norske opphavet, versus bedriftens egen profilering. Sjømatrådet har utarbeidet en rekke maler for de mest vanlige typene av materiell.

Disse malene kan produseres i vårt verktøy av eksportøren selv eller byrå eller designer. I dette verktøyet kan man produsere annonser, stickers, roll-ups, demobord og billboards. Nedenfor kan du se eksempler på versjoner av disse malene.

Nærmere informasjon om designprosessen vil bli formidlet i forbindelse med søknadsprosessen til Bedriftsinitiativ.

Brosjyrer/oppskriftshefter, video, innhold til sosiale medier, og annet materiell som vi ikke har maler for, må utarbeides og godkjennes i en manuell prosess fra gang til gang.

Nedenfor finner du:

Annonser Stickers
Roll-ups Demobord
Billboards  

 

Rollup

Det finnes kun rollupmaler for 50 prosent samfinansiering. Disse består av to bilder (landskap og/eller art), «Seafood from Norway»-varemerket og teksten «Origin matters», som er oversatt til en rekke forskjellige språk.

Roll-ups 50% samfinansiering

Roll-ups 50% samfinansiering

Foto: NSC

Demobord

Det finnes kun demobordmaler for 50 prosent samfinansiering. På framsiden har disse ett eller to bilder (landskap og/eller art), «Seafood from Norway»-varemerket og teksten «Origin matters», som er oversatt til en rekke forskjellige språk. Sidene av bordet er prydet med «Seafood from Norway»-varemerket og teksten «Origin matters». 

Demobord

Demobord

Foto: NSC

Annonser

Annonsemalene for 50 prosent samfinansiering består av to eller tre bilder og kombinerer bilder av landskap med artsbilder, «Seafood from Norway»-varemerket og «Origin matters», som også er tilgjengelig på en rekke forskjellige språk.

Annonsemalen for 25 prosent samfinansiering inneholder kun tekst som også er oversatt til en rekke forskjellige språk, samt «Seafood from Norway»-varemerket.

Ensides annonse 50-25% samfinansiering

Ensides annonse 50-25% samfinansiering

Foto: NSC

Stickers

Grunnet størrelsen finnes det kun stickersmaler for 50 prosent samfinansiering. Disse består av ett landskapsbilde samt «Seafood from Norway»-varemerket, med splitt høyre/venstre eller oppe/nede, og er tilgjengelig i en rekke forskjellige størrelser (25*60 mm, 40*100 mm, 50*30 mm, 80*50 mm).

Stickers 50% samfinansiering

Stickers 50% samfinansiering

Foto: NSC

Billboards

Det finnes kun billboardmaler for 50 prosent samfinansiering. Disse har ett landskapsbilde, «Seafood from Norway»-varemerket og teksten «Origin matters», som er oversatt til en rekke forskjellige språk.

Billboards 50% samfinansiering

Billboards 50% samfinansiering

Foto: NSC