Hvis du skal ha et lite arrangement der det er planlagt å servere sjømat, har du mulighet til å søke om råvarestøtte.

Støtten er inntil 5000,- og skal være øremerket råvarer til arrangementet. Ved tilsagn om råvarestøtte vil det bli sendt en materiellpakke bestående av blant annet oppskriftskort, pop-ups og banner/beachflagg som skal gis til deltakerne på arrangementet.

Forbered deg og ta kontaktcaret

Sett deg inn i retningslinjene for støtte fra Norges sjømatråd. Det vil spare mye tid senere i prosessen. Til høyre finner du retningslinjene for de tre støttekategoriene Sjømatrådet tilbyr. Søkeprosessen er enkel og ubyråkratisk, men det er viktig å forstå hva Sjømatrådet kan støtte og ikke støtte. Ta gjerne kontakt hvis det er noen spørsmål i forbindelse med en søknad om støtte. Vær oppmerksom på søknadsfristene vi arbeider med, dette vil legge føringer for når søknaden vil bli behandlet.

Planlegg og send søknadcaret

Lag en plan med beskrivelse av aktivitet, mål, budsjett og tidspunkt for aktivitet. Bruk søknadsskjemaet som er på nettsiden vår. Ha en plan for hvordan deres aktiviteter kan være med på å støtte opp om våre strategiske mål. Det er obligatorisk å bruke søknadsskjemaet som ligger på nettsiden. Kun søknader via søknadsskjemaet innen søknadsfrist vil bli vurdert.

Ha en plan for hvordan «3 i uka» skal kommuniserescaret

Ved godkjent søknad vil en materiellpakke bli tilsendt for bruk i forbindelse med aktiviteten det søkes om støtte til. Det vil uansett være forventet at søker har en plan for hvordan vi skal kunne oppnå våre strategiske mål.

Avtalcaret

Sjømatrådet behandler søknaden om støtte til aktiviteter i det norske markedet. Hvis aktiviteten er i henhold til våre kjernekriterier og passer mtp. geografisk dekning godkjennes søknaden.

Gjennomførcaret

Aktiviteten må gjennomføres i henhold til avtalt plan. Eventuelle endringer i planene må meldes til Sjømatrådet så raskt som mulig.

Dokumentercaret

Når aktiviteten er over skal det leveres rapport i henhold til «krav til dokumentasjon og evaluering» i retningslinjene for støtte. Etter godkjent rapport vil støtten bli utbetalt.

Søknadsskjema