Vi oppfordrer matfestivaler, musikkfestivaler, idrettslag, foreninger og andre organisasjoner som planlegger mindre eller større arrangementer til å søke om støtte.

I forbindelse med koronasituasjonen har vi utsatt søknadsfristen for å søke støtte hos 3iUka til 15. mai og alle søknader behandles etter den nye søknadsfristen. Gi tilbakemelding dersom arrangementet dere har søkt midler til er avlyst eller utsatt.

Neste søknadsfrist er 1. oktober og gjelder søknader for arrangementer som skal avvikles første halvår neste år.

Hovedkategorier av støtteordninger:

Støtten vi gir vil ha nasjonal dekning (vi støtter lokale, regionale og nasjonale aktiviteter), og avhengig av støttekategorien vil det bli utdelt materiell som må brukes i forbindelse med arrangementet det søkes om støtte til.

Råvarestøtte

 • Hvis du skal ha et lite arrangement der det er planlagt å servere sjømat, har du mulighet til å søke om råvarestøtte.
 • Støtten er på inntil 5000,- og skal være øremerket for råvarer til arrangementet.
 • Ved tilsagn om råvarestøtte vil det bli sendt en materiellpakke bestående av blant annet oppskriftskort, pop-ups og banner/beachflagg som skal gis til deltakerne på arrangementet.

Arrangementsstøtte

 • «3 i uka» ønsker å støtte aktiviteter i hele landet, og gir støtte til for eksempel idretts- og kulturarrangementer som også jobber for å fremme sjømat som god mat.
 • Det blir gitt inntil 20 000,- i støtte til råvarer, kokker og andre kostnader knyttet til tilbereding og servering av sjømat på arrangementet.
 • Det vil også bli sendt en materiellpakke bestående av pop-ups, banner, oppskriftskort, bærenett, servietter og burgerpapir, som skal bli delt ut under arrangementet i forbindelse med matservering.

Sponsorat

I løpet av året vil «3 i uka» være synlig på noen større nøkkelarrangementer der vi treffer målgruppen vår. I kategorien Sponsorat skal vi bidra til å skape synlighet for den norske sjømaten i hele landet, i tråd med det vi ønsker å kommunisere – at sjømaten er moderne, god, enkel og finnes i et uendelig antall varianter. Sponsorat-kategorien er forbeholdt større arrangementer som har nasjonalt nedslagsfelt både med tanke på målgruppe og mediedekning.

I denne kategorien vil det være særlige krav til at sjømaten har en fremtredende rolle som matalternativ på arrangementet. Det vil kunne forekomme unntak fra denne regelen, blant annet ved matfestivaler. For å søke om Sponsorat-støttemå du laste opp en søknad og presentasjon av sponsorobjektet i søknadsskjemaet. Her vil søker måtte vise til en klar plan for hvordan «3 i uka» skal innlemmes i gjennomføringen av arrangementet, og hvordan vi skal nå våre strategiske mål som er:

 • Å vise sjømaten på en moderne måte i form av måltider som treffer den yngre delen av befolkningen - endre oppfattelsen av sjømat.
 • Å øke kjennskapen til «3 i uka».
 • Å treffe riktig målgruppe, altså personer i gruppen 18-40 år.
 • Å bidra til god geografisk spredning.

Vi ber søkere om å sette seg inn i hva «3 i uka» er og hva vi ønsker å kommunisere og oppnå. Vi har et ønske om å vise sjømaten i en ny og spennende drakt - støtte til arrangementer vil gjenspeile dette ønsket. Denne kategorien er ment for større arrangementer med nasjonal dekning og medieinteresse.

Hvem får støtte?

Bakgrunnen for inngåelse av samarbeid gjennom råvarestøtte, arrangementsstøtte eller sponsorat vil alltid ha utgangspunkt i at samarbeidet skal bidra til arbeidet med målene for strategien vår:

 • Vise sjømaten på en moderne måte i form av måltider som treffer den yngre delen av befolkningen - et ønske om å endre oppfattelsen av sjømat.
 • Økt kjennskap til «3 i uka».
 • Treffe målgruppen, som er personer i alderen 18-40 år.

I søknaden om støtte må søkeren kunne vise til klare tiltak for hvordan profilen og budskapet til «3 i uka» skal bli formidlet. Det må finnes en tydelig plan for hvordan vi kan oppnå målene våre om økt sjømatkonsum og økt kjennskap til «3 i uka» i målgruppen. I tillegg til at søkeren må bidra til at vi oppnår de strategiske målene våre, vil hensyn til geografisk spredning og antallet deltakere være avgjørende for hvorvidt det blir gitt støtte.

Sjømatrådet har et overordnet ønske om å tilby sjømaten på en moderne måte i form av måltider som treffer den yngre delen av befolkningen – for eksempel poke, wraps, fiskeburger, etc. Søknader som lykkes med å oppfylle denne målsetningen om å tilby sjømaten på en moderne måte vil bli vurdert positivt.

 • Retningslinjene for de forskjellige støttekategoriene finner du som nedlastbare filer til høyre på nettsiden.
 • Vi har to søknadsfrister i løpet av året: 1. oktober og 1. april. 1. oktober gjelder søknader for arrangementer som skal avvikles første halvår det påfølgende året, mens 1. april gjelder for arrangementer som skal avvikles andre halvår i søknadsåret. Etter hver søknadsperiode vil alle søkere få svar på søknaden sin.
 • For utbetaling av støtte må en rapport sendes inn i etterkant av aktiviteten/arrangementet for å dokumentere gjennomføringen av den/de aktivitetene som har fått innvilget støtte.
 • Søknader gjennom andre kanaler vil ikke bli vurdert. Kun søknader sendt inn via det nettbaserte søknadsskjemaet vil bli vurdert.