Finansieringsordninger

Les mer om hvordan du som eksportør, produsent eller arrangør av en aktivitet kan få finansiert hele eller deler av aktiviteten gjennom våre ordninger i Norge og utlandet.

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Jon Hallvard Oddstøl

Merkevaresjef Seafood from Norway