Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer må være registrert hos Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)

 

I april 2020 ble Sjømatrådet gjort oppmerksomme på at MFDS har fått ny engelsk nettside og at all informasjon fra de gamle sidene skal bli flyttet over til den nye.

Produsenter må selv sørge for at de står registrert og er godkjent for eksport til Sør-Korea. Les mer om selve registreringsprosessen på våre sider her. 

Listene over godkjente sjømatprodusenter er per dags dato kun å finne på den koreanske siden. 

Vedlagt ligger uttrekk fra 24/04/2020 som viser oversikt over godkjente norske produsenter av sjømat. 

I tillegg ligger det en veiledning på hvordan man selv kan hente ut listene fra MFDS sine koreanske sider. 

Dersom man møter på noen spørsmål eller problemer kan man ta kontakt med MFDS på mail; mfdshelp@korea.kr