Sjømatrådet publiserer årlig en oppdatert oversikt som viser varenummer (HS-nummer), tollsatser og tollkvoter inn til EU. Årets utgave av “Tolltariffen til EU” er oppdatert og publisert på våre markedsadgangssider.

På vår Tolloversikt til EU 2022, vil dere kunne finne hvilke oppdaterte tollsatser som gjelder og hvilke kvoter som er tilgjengelige for norske eksportører, ved eksport av fisk og sjømat til EU i 2022.

Nytt av året er at posisjoner i kapittel 0305 til 0308 som omhandler mel og pelleter tjenlige til menneskeføde er flyttet til et nytt delkapittel (0309).  

På høyre side i denne saken kan dere finne toll.no sin oversikt over endringer i HS-nomenklaturen for tolltariffen 2021 og 2022.

I tillegg til Tolloversikten til EU publiserer Norges Sjømatrådet en tollkvoteoversikt til EU med tilgjengelige tollkvoter for fisk og sjømat. Tollkvoteoversikten oppdateres ukentlig med hva som gjenstår på kvoten.