Nye volum tilgjengelig fra 1. mai 2017.

September 2016 åpnet EU ti nye tollkvoter for handel med sjømat fra Norge. Fra 1. mai 2017 får samtlige av disse kvotene nye volum tilgjengelig. Tollkvotene gjelder bl.a. for filet og bearbeidede produkter av makrell og sild. Les mer om rammebetingelser for tollkvotene i tidligere nyhetssak.  

Visste du at Norges sjømatråd ukentlig publiserer status for tollkvoter til EU? I tillegg til kompensasjonskvoter, oppdateres også status for autonome kvoter og GATT-kvoter til EU. Ukeoversikten publiseres her.

EU er Norges desidert viktigste marked for eksport av sjømat. I 2016 utgjorde EU 67 % av norsk sjømateksport målt i verdi. Avtalen om nye kompensasjonskvoter ble forhandlet parallelt med fastsettelse av Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EU (EØS-midlene). Gjeldende tollkvoter løper til og med  30. april 2021.