Britiske myndigheter kunngjorde tirsdag 14. september at de vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll, herunder helsesertifikater ved import av blant annet sjømat.

Utsettelsen innebærer at nye importkrav, som var planlagt å tre i kraft fra 1. oktober 2021, vil fases inn i løpet av første halvår 2022.

Fra og med 1. juli 2022 må sjømat produkter som importeres til Storbritannia gjennomgå full veterinær grensekontroll og helsesertifikater skal utstedes av Mattilsynet ved eksport. Utsettelsen vil gi norsk sjømatnæring mer tid til å tilpasse seg nye importkrav som Storbritannia innfører som følge av Brexit, melder Nærings- og fiskeridepartementet.  
 
Viktige datoer for eksport til Storbritannia:  
 
- Fra 1. januar 2022 må britisk importør varsle import av alle grensekontrollpliktige partier i det britiske meldesystemet IPAFFS.  
 
- Fra 1. juli 2022 krever britiske myndigheter helsesertifikater ved import av sjømat, meieriprodukter, kjøttprodukter, animale biprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse fra EØS-området, inkludert Norge import via en grensekontrollstasjon (BCP) godkjent for produktet som skal importeres.
 
 
Les mer om siste oppdateringer og krav ved eksport til Storbritannia hos Mattilsynet.