8. september kunngjorde Mattilsynet på sine sider at de i september har begynt med stikkprøvebasert kontroll av helsesertifikat for sjømat etter at de er utstedt. Hensikten er å kontrollere at det er samsvar mellom opplysningene i sertifikatet og eksportpartiet.

Grethe Bynes, seksjonssjef for eksport og import i Mattilsynet, forteller at kontrollen tidligere har blitt utført som en del av søknadsbehandlingen. Det som endres nå er at kontrollen uføres etter at sertifikatene er utstedt. Dette gir økt fleksibilitet både for eksportørene og Mattilsynet, forteller Bynes.

Etter at sertifikater er utstedt, vil det utføres stikkprøvebaserte kontroller av et tilfeldig utvalg. Målet er at Mattilsynet skal kunne kontrollere hvorvidt en eksportør kan dokumentere at opplysninger i sertifikatsøknaden samsvarer med eksportpartiet. I første omgang vil Mattilsynet veilede dersom de finner avvik tilknyttet mateksportforskriften.

Les mer om den nye stikkprøvekontrollen av utstedte sjømatsertifikater og hvordan den gjennomføres på Mattilsynet sine sider