Mattilsynet oppdaterte nylig statusen for eksport av fisk og fiskevarer til Kina.

Stausoppdateringen omhandlet oppfølging etter kinesiske inspeksjoner i mars, økt kontroll med eksport av fersk laks, kinesisk listeføring av sjømatprodusenter til humant konsum, godkjenning av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum, nye arter og historisk handel og nytt helsesertifikat for sjømat til humant konsum. Vennligst følg lenken til Mattilsynets side for mer utfyllende informasjon.