Fra 1. september 2021 og utover iverksettes nye reviderte opprinnelsesregler for noen av frihandelsavtalene tilknyttet opprinnelseskonvensjonen. Endringene vil i de aller fleste tilfellene gjøre det lettere å oppnå opprinnelsesstatus.

Opprinnelsesreglene i PEM-konvensjonen skal oppdateres med mer moderne regler. I påvente av ikrafttredelse har statene som har akseptert endringsforslagene, blitt enige om å ta i bruk, i intern handel mellom disse, et alternativt sett med opprinnelsesregler basert på de fremforhandlede reglene i PEM-konvensjonen.

Eksportører kan velge hvilke regler de vil bruke i hvert enkelt tilfelle, i de avtalene der de nye reglene er innarbeidet. Hvilke land som har besluttet å anvende de alternative opprinnelsesreglene vil oppdateres fortløpende på toll.no sine sider.

Endringer som gjør det lettere å oppnå opprinnelsesstatus  

Endringene som iverksettes vil i de aller fleste tilfellene gjøre det lettere å oppnå opprinnelsesstatus. De reviderte reglene innebærer blant annet:

  • Forenkling av de produktspesifikke listereglene 
  • En økning av prosentandelen tredjelandsmaterialer som kan brukes i produksjon
  • En økning av ‘toleranseregelen’ fra 10 til 15 prosent, samt bestemmelser om full kumulasjon
  • Endring i definisjonen av begrepet ‘deres fartøy’ da nasjonalitetskrav for offiserer og mannskap fjernes. Dette vil ha stor betydning for norske fiskefartøy som fangster fisk for eksport. 

Må vise til «Transitional rules»

Dersom man benytter de nye alternative reglene, må det vises til dette  ved bruk av varesertifikat EUR.1, og likeså ved bruk av opprinnelseserklæring.

  • Les mer om hvordan eksportører fra 1. september og utover kan benytte de de nye alternative reglene og eksempler på dokumentføring hos Toll.