Produsentliste til Kina oppdatert

Virksomhetsliste for Kina er publisert med nye registreringer og oppdateringer. 
 
Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer fra dem kan importeres til Kina.

Oppdatert liste har blitt tatt opp i politiske og tekniske møter i Kina de siste ukene. Kinesiske tollmyndigheter har nå oppdatert listen over produsenter godkjent for eksport fra Norge til Kina. Publisering er datert 12. november.
 
Den nye listen inkluderer nye godkjenninger og selskapsoppdateringer, og skal også ivareta tidligere mangler i produsentlisten. Selskaper bes sjekke sine registrerte detaljer. Man tar sikte på å ta ut og sende ny liste i april 2020.

Listen over norske virksomheter som per dags dato er godkjent av kinesiske myndigheter finner du her.