Registrering av norske sjømatprodusenter og produkter for eksport til Kina er oversendt kinsiske myndigheter for godkjenning.

Listeføring av norske produsenter

Elektronisk listeføring av norske produsenter for eksport av sjømat til Kina er bekreftet oversendt til kinesiske myndigheter ved Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA) for godkjenning. Det orienterer Mattilsynet torsdag 27. oktober 2016.

Norges sjømatråd sitt bidrag med å listeføre norske produsenter som ønsker å eksportere sjømat til Kina ble sluttført tidligere i oktober. Totalt ble det gjennomført revideringer av 375 virksomheter i databasen til CNCA. 

Godkjente arter

Eksport av norsk sjømat til Kina er også betinget av godkjente arter. Sjømatrådet ble rett før sommeren gjort kjent med gjeldende liste, og har siden da tatt initiativ til en gjennomgang med sikte på å kartlegge hvilke arter som er akseptert og hvilke arter som mangler.

Oversikt over arter og produkter ønsket lagt til listen for eksport fra Norge til Kina er også bekreftet oversendt CNCA torsdag 27. oktober for videre behandling. Les mer: Godkjente arter til Kina.

Avventer kinesisk godkjenning

Sist kinesiske myndigheter godkjente liste over produsenter fra Norge var 11. mars 2015. Sjømatrådet har ikke fått noen indikasjoner på hvor lang tid prosessene med elektronisk listeføring av norske produsenter og godkjente arter vil ta på kinesisk side. Les mer: Elektronisk listeføring av norske sjømatprodusenter for eksport til Kina.