Mattilsynet informerte 3. mai 2018 om endret praksis ved eksport av laksefisk til Australia.

Mattilsynet mener nå at det er forsvarlig og i overensstemmelse med Australia sine fiskehelsekrav å tillate eksport av laksefisk til Australia fra overvåkingssoner for ILA etter at tilhørende bekjempelsessone er opphevet. Nærmere informasjon om tidligere praksis og bakgrunnen for endringen finner du i vedlegget på høyre side av denne nettsiden.