Sjømatrådet har oppdatert tollsatsene for utvalgte sjømatprodukter til våre viktigste eksportmarkeder.

Se mer her.